Informacije

Naslov :

Že spet nikoli več

Opis :

Celotno človeško zgodovino poganjata strah in sovraštvo. Strah pred lakoto, brezposelnostjo, izgubo doma, svojega jezika, domovine … so nekoč in danes večji in manjši manipulatorji vedno znali spremeniti v sovraštvo do drugačnih posameznikov in skupin, pa najsi bodo to etnično, socialno, nacionalno, jezikovno, versko »drugačni«. Tudi koroški plebiscit in poznejša gonja proti vsemu slovenskemu je pravzaprav ena sama manipulacija s strahom, ki se je – tudi zaradi trenutno »nevarnejših« muslimanskih beguncev in teroristov – precej omilila. Gibalna predstava tematizira STRAH, njegovo spreminjanje, rast, vpliv na družbo in posameznika, predvsem pa skuša najti točko, na kateri se ta spremeni v sovraštvo, v eno – kot nam dokazujejo že samo vojne v 20. stoletju – najprivlačnejših človeških čustev.

Ustvarjalci :

Teater Šentjanž

Dodatne Informacije :

Po uspešni predstavi režiserke in avtorice Alenke Hain z naslovom 5&20 UDARCEV / SCHLAGZEILEN v izvedbi petih koroških igralk in enega igralca ter zelo pozitivnih medijskih odzivih teater.šentjanž_st.johann nadaljuje 2019 v sodelovanju s slovenskimi poklicnimi igralci in igralkami iz Avstrije in Slovenije nastaja nov gibalno-gledališki avtorski projekt, ki kritično reflektira današnjo družbo. Nach der erfolgreichen Inszenierung der Vorstellung »5&20 UDARCEV / SCHLAGZEILEN« (Buch und Regie: Alenka Hain) mit fünf Kärntner SchauspielerInnen und den durchwegs positiven medialen Rückmeldungen, stellt das teater.šentjanž_st.johann im Jahr 2019, in Zusammenarbeit mit Schauspielerinnen und Schauspielern aus Österreich und Slowenien, ein neues Theater-Tanz Projekt auf die Bühne, das kritisch unsere Gesellschaft reflektiert, gefährliche politische Tendenzen aufzeigt und zur Diskussion anregt.

Pretekli prispevki

Kino v karanteni

V sodelovanju z vsemi kulturnimi ustvarjalci na Koroškem.
Na tem videokanalu imajo slovenske kulturne ustanove, slovenske kulturne organizacije, slovenska kulturna in prosvetna društva ter posamezni kulturni delavci in ustvarjalci možnost, da objavijo (brezplačno) filmske posnetke raznih kulturnih projektov (gledališke predstave, koncerti, literarna branja, predavanja idr.). Varstvo avtorskih pravic je samodejno. Kultura je po sili razmer (zaradi pandemije) v javnosti umolknila. Spletne aplikacije nam omogočajo, da široko in raznovrstno kulturno dejavnost koroških Slovencev približamo »online« zainteresirani publiki. Pošljite nam filmske posnetke iz vašega kulturnega življenja, poskrbeli bomo za strokovno obdelavo. Zato sprejemamo tudi stare VHS-posnetke, ki jih bomo pretvorili v digitalno obliko.

Kontakt: spz@slo.at ali office@kkz.at; tel.: 0664 1690059.