Informacije

Naslov :

Vermessung - meritev, Šentjakob 1938

Opis :

Nekaj mesecev po anšlusu Avstrije k Hitlerjevi Nemčiji so leta 1938 več kot 80 odstotkov celotnega prebivalstva v Šentjakobu izmerili in fotografirali po kriterijih „vede o rasah“. Po nalogu rajhovskega gaua Koroška je dunajski antropolog Karl Tuppa s tremi sodelavci v petih tednih „strokovno“ pregledal okoli 3200 oseb – izvzeti so bile le mahjni otroci in bolniki. Izsledki te psevdoznanstvene študije so bili enaki kot pri vseh drugih tovrstnih preiskavah v gauih nemškega rajha. Tudi na Koroškem so antropologi domnevno ugotovili prevladovanje “nordijskega tipa“. Sklep iz tega je bil predvidljiv: slovenska področja na južnem Koroškem so „pragermanska tla“. Antropološki izsledki iz podatkov naj bi ne zavračali samo morebitnih lastniških zahtevkov Jugoslavije, temveč naj bi ustvarili tudi znanstvene podlage za rasistično narodnostno politiko nacionalsocialistov. Antropolog Karl Tuppa je „mešanemu prebivalstvu“ na raziskovanem območju prisodil „znaten delež nordijske krvi“, s tem pa je seveda prav tako ustrežljivo ravnal v smislu nacionalsocialistične „rasne“ in germanizacijske politike kot tudi domači zgodovinarji, arheologi, naravo-znanstveniki, geografi in germanisti, katerih napisana besedila so že desetletja služila v prvi vrsti propagandističnim namenom in precej manj znanstvenim.

Ustvarjalci :

SPD Rož

Dodatne Informacije :

Pretekli prispevki

Kino v karanteni

V sodelovanju z vsemi kulturnimi ustvarjalci na Koroškem.
Na tem videokanalu imajo slovenske kulturne ustanove, slovenske kulturne organizacije, slovenska kulturna in prosvetna društva ter posamezni kulturni delavci in ustvarjalci možnost, da objavijo (brezplačno) filmske posnetke raznih kulturnih projektov (gledališke predstave, koncerti, literarna branja, predavanja idr.). Varstvo avtorskih pravic je samodejno. Kultura je po sili razmer (zaradi pandemije) v javnosti umolknila. Spletne aplikacije nam omogočajo, da široko in raznovrstno kulturno dejavnost koroških Slovencev približamo »online« zainteresirani publiki. Pošljite nam filmske posnetke iz vašega kulturnega življenja, poskrbeli bomo za strokovno obdelavo. Zato sprejemamo tudi stare VHS-posnetke, ki jih bomo pretvorili v digitalno obliko.

Kontakt: spz@slo.at ali office@kkz.at; tel.: 0664 1690059.