Informacije

Naslov :

VAJE IZ SEDENJA (Sitzübungen)

Opis :

“Vedno nam je grozila nevarnost, a smo vedeli, kdo so oni. Bili so oni proti nam in jasno je bilo, kdo oni so.” G. Bush Nesnaga, okrutnost, lenoba, zaničevanje žensk, sovraštvo do religiozno in kulturno drugačnih, mačizem … je le nekaj kulturnih predsodkov, s katerimi nas sooča najnovejša predstava Teatra Šentjanž in ki se jih zahodna Evropa v svoji črno-beli sliki T. B.- jev (Tipičnih Balkancev) še vedno rada oprime, konec koncev jih je žalostno “potrdila” tudi vojna v nekdanji Jugoslaviji pred 20. leti. Predstava pa se tu ne ustavlja, temveč poskuša – s pomočjo suhoparnih, a prav zato toliko bolj grozljivih dejstev – dokazati, da so okrutnost, sovraštvo in stalni občutek večvrednosti pravzaprav stalnice celotne evropske (človeške) zgodovine, ne le barbarska značilnost “spodnjih”. Kdo J. B.-ju (Jamesu Bondu) in NJEJ (Véliki razsodnici) pravzaprav daje pravico odločati o tem, kaj bosta vpisala v Veliko Knjigo Zgodovine in kaj se bo iz nje sčasoma za vedno izbrisalo ter pozabilo? Mi? “Danes nismo več prepričani, kdo so oni, vemo pa, da nekje so.” G. Bush Besedilo & Režija: Alenka Hain Igrajo: Jani Müller, Miro Müller, Nadja Wieser Produkcija: SPD Šentjanž 2013

Ustvarjalci :

Teater Šentjanž

Dodatne Informacije :

"Immer drohte uns Gefahr, aber wir wussten, wer sie sind. Sie waren gegen uns und es war klar, wer sie waren." G. Bush Schmutz, Grausamkeit, Faulheit, Frauenverachtung, Hass gegenüber anderer Religionen und Kulturen, Machismus... sind nur einige kulturelle Vorurteile, die uns die aktuelle Inszenierung des Teater Šentjanž│St.Johann vor Augen führt. Sehr gern werden sie vom westlichen Europa in ihrem schwarz-weiß Denken über die T.B.-s (die typischen Balkaner) immer noch benutzt. Schlussendlich wurden diese Vorurteile traurigerweise im Krieg im ehemaligen Jugoslawien vor 20 Jahren „bestätigt". Die Vorstellung verharrt aber nicht an diesem Punkt, sondern versucht -- mit Hilfe von trockenen, aber umso grausamsen Fakten -- zu beweisen, dass Grausamkeit, Hass und die andauernde Überheblichkeit eigentlich eine Konstante in der (europäischen) Menschheitsgeschichte ist und nicht barbarische Eigenschaften des Balkans sind. Wer gibt eigentlich J. B. (James Bond) und IHR (der großen Richterin) das Recht darüber zu entscheiden, was in das große Buch der Geschichte eingetragen und was mit der Zeit für immer gelöscht wird? Wir? "Heute sind wir nicht mehr überzeugt, wer sie sind, wir wissen aber, dass sie irgendwo sind." G. Bush, Buch & Regie: Alenka Hain, mit: Jani Müller, Miro Müller, Nadja Wieser, Produktion: SPD Šentjanž 2013

Pretekli prispevki

Kino v karanteni

V sodelovanju z vsemi kulturnimi ustvarjalci na Koroškem.
Na tem videokanalu imajo slovenske kulturne ustanove, slovenske kulturne organizacije, slovenska kulturna in prosvetna društva ter posamezni kulturni delavci in ustvarjalci možnost, da objavijo (brezplačno) filmske posnetke raznih kulturnih projektov (gledališke predstave, koncerti, literarna branja, predavanja idr.). Varstvo avtorskih pravic je samodejno. Kultura je po sili razmer (zaradi pandemije) v javnosti umolknila. Spletne aplikacije nam omogočajo, da široko in raznovrstno kulturno dejavnost koroških Slovencev približamo »online« zainteresirani publiki. Pošljite nam filmske posnetke iz vašega kulturnega življenja, poskrbeli bomo za strokovno obdelavo. Zato sprejemamo tudi stare VHS-posnetke, ki jih bomo pretvorili v digitalno obliko.

Kontakt: spz@slo.at ali office@kkz.at; tel.: 0664 1690059.