Informacije

Naslov :

Quo Vadis

Opis :

Quo vadis je glasbeno-gibalna predstava z elementi cirkusa, plesa, videoprojekcij in gledališca, v kateri se združujejo razlicne slogovno-generacijske prvine, npr. »etnološki« pevski zbor in mladostni breakdance. Poanta uprizoritve je v združitvi mladih in starejših v skupnost, v simbolicno cirkuško družino, kjer se nastopajoci razlicnih generacij povežejo. Cetrtino nastopajocih sestavljajo ljudje, ki se profesionalno ukvarjajo z gledališcem, drugi so ljubitelji. Vsebinsko govori predstava o humanosti in toleranci, o melanholicnem odnosu do preživetega in pa o svežem in nekoliko naivnem romanticnem pogledu na prihodnost. Govori o svetu brez verskih in etnicnih razlik, edina zakonitost, ki obvezuje, je ljubezen do ustvarjanja, spoštovanje drugega in drugacnega: skupaj smo lahko mocnejši ... Quo vadis je cirkus kot prizorišce spektakularne zabave, a tudi kot priložnost za uprizoritev odgovora na vprašanje: Kam gremo? Je neobicajna, uporniška, mladostna, zabavljaška, smešna, klasicna, etno, kabarejska, klovnovska predstava, ki osvetljuje življenje moderne družbe in njene probleme, namenjena tako mladim (od šestega leta naprej) kot starim, brez razlik.

Ustvarjalci :

SPZ / Gabriel - glasbeno gledališče / SPD Zarja

Dodatne Informacije :

Režija in koreografi ja / Regie u. Choreographie: Sebastjan Staric & Ravil Sultanov, Glasbena oprema / Musik: Gabriel Lipuš & Igor Vicentic, Dramaturgija / Dramaturgie: Blaž Lukan, Korepeticija / Korrepetition: Gabriel Lipuš, Akkordeon: Roman Pechmann, Beatbox: Murat, DJ JAMirko: Mirko Vicentic Polic, Drums & Percussion: Emanuel Lipuš, Breakdance: Edin Nuhanovic, Kostumografi ja / Kostumographie: Petra Alic, Videoprojekcija / Videoprojektion: Bernarda Kristan, Tonska in lucna tehnika / Ton und Lichttechnik: Wolfgang Lehner, Fa. Axtone,

Pretekli prispevki

Kino v karanteni

V sodelovanju z vsemi kulturnimi ustvarjalci na Koroškem.
Na tem videokanalu imajo slovenske kulturne ustanove, slovenske kulturne organizacije, slovenska kulturna in prosvetna društva ter posamezni kulturni delavci in ustvarjalci možnost, da objavijo (brezplačno) filmske posnetke raznih kulturnih projektov (gledališke predstave, koncerti, literarna branja, predavanja idr.). Varstvo avtorskih pravic je samodejno. Kultura je po sili razmer (zaradi pandemije) v javnosti umolknila. Spletne aplikacije nam omogočajo, da široko in raznovrstno kulturno dejavnost koroških Slovencev približamo »online« zainteresirani publiki. Pošljite nam filmske posnetke iz vašega kulturnega življenja, poskrbeli bomo za strokovno obdelavo. Zato sprejemamo tudi stare VHS-posnetke, ki jih bomo pretvorili v digitalno obliko.

Kontakt: spz@slo.at ali office@kkz.at; tel.: 0664 1690059.