Informacije

Naslov :

Krst pri Savici

Opis :

Krst pri Savici je obsežna epsko-lirska pesnitev, ki jo je v drugi polovici leta 1835 napisal slovenski romantični pesnik France Prešeren. Pesem obravnavajo tudi kot slovenski nacionalni ep.[1] Prešeren je pesem končal januarja leta 1836 in jo aprila izdal v samozaložbi v 600 izvodih. Pozneje jo je posvetil svojemu prijatelju Matiji Čopu. Krst sestoji iz dveh delov, Uvoda (26 tercin) in Krsta (53 stanc), ki se zelo vidno ločujeta v obsegu, vsebini in verzni obliki. Leta 1846, ko je pesnitev objavil v Poezijah, jo je rahlo spremenil, in sicer je spremenil 9. kitico, v Krst pa je pred 42. kitico dodal še eno. Tematska enciklopedičnost Krsta pri Savici zajema vse štiri glavne teme Prešernovega pesnenja: ljudsko, narodno zgodovinsko, bivanjsko in predvsem v uvodnem sonetu še pesniško. V ospredju pa se tokrat kot nova pojavi tudi verska tematika. Poleg sonetnega venca je to Prešernovo najbolj celovito delo. Pesnitev zaradi verske teme ni bila cenzurirana. Prvi ključ k miselnemu ustroju je Črtomirova osebnost in njegove odločitve sredi usodnega zgodovinskega dogajanja.

Ustvarjalci :

Recital: Janko Krištof, Glasba: Tonč Feinig

Dodatne Informacije :

Pretekli prispevki

Kino v karanteni

V sodelovanju z vsemi kulturnimi ustvarjalci na Koroškem.
Na tem videokanalu imajo slovenske kulturne ustanove, slovenske kulturne organizacije, slovenska kulturna in prosvetna društva ter posamezni kulturni delavci in ustvarjalci možnost, da objavijo (brezplačno) filmske posnetke raznih kulturnih projektov (gledališke predstave, koncerti, literarna branja, predavanja idr.). Varstvo avtorskih pravic je samodejno. Kultura je po sili razmer (zaradi pandemije) v javnosti umolknila. Spletne aplikacije nam omogočajo, da široko in raznovrstno kulturno dejavnost koroških Slovencev približamo »online« zainteresirani publiki. Pošljite nam filmske posnetke iz vašega kulturnega življenja, poskrbeli bomo za strokovno obdelavo. Zato sprejemamo tudi stare VHS-posnetke, ki jih bomo pretvorili v digitalno obliko.

Kontakt: spz@slo.at ali office@kkz.at; tel.: 0664 1690059.