Informacije

Naslov :

Der Kärntner spricht Deutsch

Opis :

Že leta 1938 so razglasili, da bo Koroška enojezična. V svojem dokumentarnem filmu razsikuje scenaristka in režiserka Andrina Mračnikar, kaj je nacionalsocialistični prepovedi slovenskega jezika sledilo. Daje besedo tistim, ki jih je ta prepoved zadela: Koroškim Slovencem in Slovenkam, ki so se uprli in ki so – nekateri še otroci – bili žrtve brutalnega preganjanja.(...) Iz spominov kakega ducata oseb se počasi oblikuje medvojna usoda manjšine, ki je v sebi zmogla toliko moči, da je ustvarila edino žarišče oboroženega odpora proti nacizmu na vsem ozmlju tretjega rajha. (...) Različen odnos do lastne individualne, pa tudi kolektivne zgodovine, do subjektivno doživetega, je poleg informativnosti nemara največja odlika dokumentarca.(...) Film je posnet v slovenskem jeziku. Pripovedovalci govorijo koroška narečja, v katera se mešajo germanizmi. Avstijskemu občinstvu je dostopen z nemškimi podnapisi. Prav bi bilo, da bi bil v doglednem času predstavljen tudi gledalcem slovenske nacionalne televizije.

Ustvarjalci :

Andrina Mračnikar

Dodatne Informacije :

Andrina Mračnikar lässt Menschen zu Wort kommen, die über ihre Vergangenheit als Teil der österreichischen Geschichte bisher selten gefragt worden sind: Kärntner Sloweninnen und Slowenen, die im Widerstand ebenso waren wie bei der Wehrmacht, die bei den Partisanen im Untergrund kämpften und in Arbeits- und Konzentrationslager deportiert wurden. Menschen, die Massaker über- und das Kriegsende wie die Nachkriegsjahre erlebt haben. Der zeitliche Rahmen konzentriert sich dabei auf die Kriegsjahre 1939-45 und langsam beginnen die einzelnen Erzählungen und Schicksale der Frauen und Männer eine gemeinsame Geschichte zu bilden. (...) Andrina Mračnikar verlässt sich ganz auf das gesprochene Wort, hier gibt es keine Fotografien von Angehörigen oder Aufnahmen, die etwas dokumentieren sollen, was sich im Gedächtnis der Betroffenen ohnehin für immer eingebrannt hat. Unbewegt verharrt - bis auf eine einzige, umso eindrucksvollere Ausnahme - die Kamera auf den Menschen, nur manchmal fragt die Filmemacherin nach. Das sollten wir alle tun. Viennale Katalog 2006

Pretekli prispevki

Kino v karanteni

V sodelovanju z vsemi kulturnimi ustvarjalci na Koroškem.
Na tem videokanalu imajo slovenske kulturne ustanove, slovenske kulturne organizacije, slovenska kulturna in prosvetna društva ter posamezni kulturni delavci in ustvarjalci možnost, da objavijo (brezplačno) filmske posnetke raznih kulturnih projektov (gledališke predstave, koncerti, literarna branja, predavanja idr.). Varstvo avtorskih pravic je samodejno. Kultura je po sili razmer (zaradi pandemije) v javnosti umolknila. Spletne aplikacije nam omogočajo, da široko in raznovrstno kulturno dejavnost koroških Slovencev približamo »online« zainteresirani publiki. Pošljite nam filmske posnetke iz vašega kulturnega življenja, poskrbeli bomo za strokovno obdelavo. Zato sprejemamo tudi stare VHS-posnetke, ki jih bomo pretvorili v digitalno obliko.

Kontakt: spz@slo.at ali office@kkz.at; tel.: 0664 1690059.