Informacije

Naslov :

Bilečanka (video clip)

Opis :

Pesem je prvič zadonela 1.maja 1940 v koncentracijskem taborišču v Bileći. Skladatelj Milan Apih pravi, da je kar sama priletela na papir: »Rodilo jo je okolje, v katerem smo živeli, rodila jo je potreba. Sredi pušk in bajonetov, sredi mrkih straž – te besede so bile stvarnost, ki nas je obdajala noč in dan.«

Ustvarjalci :

Pojejo: Praprotnice, besedilo & napev/Text & Melodie: Milan Apih, priredba/Bearbeitung: Georg Errenst

Dodatne Informacije :

Das erste Mal wurde das Lied am 1.Mai 1940 im Konzentrationslager Bileća gesungen. Der Komponist Milan Apih sagte dazu, dass es fast wie von selbst auf das Papier gelangte: »Das Lied entstand aus der Umgebung, in der wir lebten, aus einer Notwendigkeit. Inmitten von Gewehren und Bajonetten, inmitten von düsteren Wachen – diese Worte waren die Wirklichkeit, die uns Tag und Nacht umgab. Der Rhythmus und die Melodie entstanden aus den stolpernden Schritten auf dem Gestein der Herzegowina.«

Pretekli prispevki

Kino v karanteni

V sodelovanju z vsemi kulturnimi ustvarjalci na Koroškem.
Na tem videokanalu imajo slovenske kulturne ustanove, slovenske kulturne organizacije, slovenska kulturna in prosvetna društva ter posamezni kulturni delavci in ustvarjalci možnost, da objavijo (brezplačno) filmske posnetke raznih kulturnih projektov (gledališke predstave, koncerti, literarna branja, predavanja idr.). Varstvo avtorskih pravic je samodejno. Kultura je po sili razmer (zaradi pandemije) v javnosti umolknila. Spletne aplikacije nam omogočajo, da široko in raznovrstno kulturno dejavnost koroških Slovencev približamo »online« zainteresirani publiki. Pošljite nam filmske posnetke iz vašega kulturnega življenja, poskrbeli bomo za strokovno obdelavo. Zato sprejemamo tudi stare VHS-posnetke, ki jih bomo pretvorili v digitalno obliko.

Kontakt: spz@slo.at ali office@kkz.at; tel.: 0664 1690059.