Objavljeni prireditveni koledar 2019 je namenjen orientaciji slovenskim kulturnim in prosvetnim organizacijam za načrtovanje prireditev. Prireditveni koledar 2019 (PDF)   Za podrobne informacije ter pojasnila (npr. uporaba kratic ali informacije o lokacijah prireditev) smo na voljo: Slovenska prosvetna zveza (SPZ) T: 0463/51 43 00 - 22 E: spz@slo.at   Krščanska kulturna...