25. 10. 2017 / 19.30 - Kulturni dom Radiše/Kulturhaus Radsberg 75 let pregona koroških Slovencev / 75. Jahrestag der Vertreibung der Kärntner Slowenen DVOJEZIČNA KULTURNA PRIREDITEV OB NACIONALNEM PRAZNIKU / ZWEISPRACHIGE KULTURVERANSTALTUNG ZUM ÖSTERREICHISCHEN NATIONALFEIERTAG Sodelujejo / Es wirken mit: Pevski skupini SPD »RADIŠE« Gesangsgruppen SKV »RADIŠE« Učenke in učenci glasbenih...

24. 10. 2017 / 19.30 - Musilov inštitut (Bahnhofstr. 20, Celovec) Srečko Kosovel je najvidnejši predstavnik slovenske poezije po moderni. Rodil se je očetu Antonu Kosovelu, šolskemu nadučitelju, razgledanemu prosvetnemu delavcu, in materi Katarini, rojeni Stres, kot peti otrok. Družina se je štiri leta po rojstvu...

5. 11. 2017 / 15.00 - Farovž Šentjakob SHIVA ŠIVA – stilni koncert Ženskega pevskega zbora ROŽ Pesmi o delu, skupaj znošene, prirejene, sestavljene, zložene in uglasbene posebej za rožanske pevke, se, nanizane na statve glasbe in vpete v odrski zaboj, končno predstavljajo občinstvu. Več kot dve leti...

4. 11. 2017 / 20.00 - Farovž Šentjakob SHIVA ŠIVA – stilni koncert Ženskega pevskega zbora ROŽ Pesmi o delu, skupaj znošene, prirejene, sestavljene, zložene in uglasbene posebej za rožanske pevke, se, nanizane na statve glasbe in vpete v odrski zaboj, končno predstavljajo občinstvu. Več kot dve leti...

3. 11. 2017 / 20.00 - k&k center Šentjanž Lesung | branje »gehen gang gegungen« Eine literarisch musikalische Hatscherei »Gehen ist verhindertes Fallen« (Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling) »Gehen, weil das sitzen wieder einmal nichts erbracht hat« (Ernst Jandl) »Wohin geht ein Mensch, wenn er nicht weiß, wo er hingehen soll?«...

Ob 75-letnici Petra Handkeja razpisuje Inštitut Roberta Musila / Koroški deželni arhiv literarni natečaj na temo PONAVLJAJO HANDKEJA. Literarno ali esejistično besedilo se naj nanaša na avtorja Petra Handkeja in/ali na pisateljsko delo Nateöaj je namenjem vsem mladim (do 25 let) slovensko in nemškogovorečim Korošicam...