26. 5. 2018 / 19.00 - pri Cingelcu na Trati Andreas Pittler je študiral zgodovino in politične vede (mag.in dr. phil.) Leta 1985 je izšla njegova prva knjiga, sledilo jih je še nadaljnjih 52. Znan je postal predvsem s serijo kriminalnih romanov z junakom Davidom Bronsteinom....

14. 5. 2018 / 14.30 - Klubski prostor Mladinskega doma, Mikschallee 4, Celovec Dušica Kunaver, samostojna kulturna publicistka, profesorica angleščine in ruščine v pokoju, zbirateljica ljudskega izročila inetnološkega gradiva, avtorica in izdajateljica poljudnoznanstvenih in leposlovnih knjig ter pedagoških priročnikov. Kot zbiralka ljudske dediščine ter kot avtorica ali soavtorica izdaja kniige...