RIZZIJEVO NAGRADO za vzorne iniciative v prid medkulturnemu sodelovanju (za njeno življensko delokot znanstvenica, avtorica, publicistka, prevajalka, pedagoginja  in aktivistka ter priča časa)prejme doc. iz. univ. prof. dr. Katja Sturm-Schnabl 3. 10. 2019, ob 19.00 v Koroškem deželnem arhivu/ Kärntner Landesarchiv, St. Ruprechter Str. 7 / Celovec/Klagenfurt LAUDATIOo. Univ.-Prof. emer. Dr. Dr. h.c....

Cena:Abonma za odrasle 70,– €50,– € za dijake, študente in upokojenceposamezne predstave 15,– € (10,– € za mladino) Abonmajske karte Šentjanž:0463/514300-13e-mail: kuk@slo.atAbonmajske karte Pliberk: Posojilnica-Bank Pliberktel. +43(0)4235/2583 Jožko Hudl, Kulturni dom Pliberktel.: +43(0)664/1511158 Milan Piko, Kulturni dom Pliberktel.: +43(0)664/4235414 Willi Ošina, Slovenska prosvetna zveza Celovectel.: +43(0)650/2807574 Jožica Pušnik, JSKD Ravnetel.: +386(0)2/8705010 Pogled...

Sobivanje z vsemi krivuljami, ki jih zaznamuje eno stoletje, bo prišlo do izraza na razstavi „CarinthiJA 2020“. Slovenska prosvetna zveza (SPZ) pri osrednji deželni razstavi ob jubileju koroškega plebiscita prihodnje leto sooblikuje štiri projekte. Povezava: ORF/Volksgruppen Projekti, pri katerih sodeluje SPZ: k&k center Šentjanž: “Imagined Carinthia – rethinking reality“...

17. avgusta (rojen 16. avgusta 1949) je obhajal svoj 70. jubilej predsednik Slovenske prosvetne zveze dv. sv. dr. August Brumnik. Kulturni program so mu pripravili sorodniki, Kežarjeve vnukinje ter MoPZ Valentin Polanšek iz Obirskega. Posebej so mu čestitali podpredsednik SPZ mag. Božo Hartmann ter predsednika...