k&k Šentjanž v Rožu Z Ionescovo Učno uro, klasiko gledališča absurda, teater.šentjanž_st.johannnadaljuje svoje iskanje gledališkega izraza, ki omogoča razumevanje tako slovenski kot tudi nemško govoreči publiki. (Predstava bo zato petkrat uprizorjena v slovenskem in petkrat v nemškem jeziku).Absurdna igra Učna ura, poimenovana tudi Ionescov dramaturški biser, kljub...

22. 4. 2022 / 18.00 - Šiša v Zahomcu  Spored / Programm:  Dr. Valentin Sima DDr. Peter Wiesflecker ÖR Janko Zwitter Glasbeni okvir / Musikalische Umrahmung: Quintett Oisternig  Ta razstava Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) in Slovenske prosvetne zveze (SPZ), ki jo je oblikovala Mag.a Brigitte Entner, naj spominja na nasilno izselitev...

23. 4. 2022 / 14.00 - Dom glasbe v Celovcu Leto 2022 je leto spomina! Minilo je 80 let, odkar so bile slovenske družine na Koroškem nasilno pregnane v Nemčijo! Za 80. obletnico spomina na te krute dogodke v zgodovini koroških Slovencev načrtujemo mdr. osrednjo spominsko...