V kakšnem obsegu posamezne avstrijske politične stranke cenijo kulturo, je med drugim razvidno tudi iz deleža državnega proračuna, ki ji ga namenijo v obdobju svojega vladanja. V drugi avstrijski republiki je v času Bruna Kreiskega prišlo do pomembnega reza: pregrade med visoko in popularno kulturo...

Gledališke masovke, kakršnji je letošnji Švejk, ki ga uprizarja Katoliško kulturno društvo v Vogrčah, so lahko prava poslastica za poletno kulturno sezono. Vogrjanom je to letos docela uspelo. Komedijantsko je predstava prepričala, vsaj imajo ponavadi prav amaterske skupine svoje ljube težave s komedijami. V Vogrčah...

Medtem ko smo prošnje za finančne podpore v letu 2009 v Slovenijo poslali že meseca decembra, pa v januarju pripravljamo prošnje za finančno podporo s strani Avstrije. Na Urad zveznega kanclerja jih moramo oddati do 30. januarja. Tako eni kot drugi financerji bodo podprli predvsem...

Legendarni slovenski mislec in kulturni politik Josip Vidmar se je v svojem najpomembnejšemdelu »Kulturni problem slovenstva« zavzemal za slovensko nacionalno samobitnost. Narodno zavest je opredeljeval kot kulturno zavest, ki jo s svojimi možnostmi mnogovrstnega umetniškega izražanja najizraziteje oblikuje gledališče. O koroških Slovencih je dejal, da...

Die Verleihung des europäischen Bürgerpreises an die Konsensgruppe durch das EU-Parlament hat große Aufmerksamkeit hervorgerufen. Es ist aber interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Reaktionen waren, die nur zu einem gewissen Grad der Logik Slowenen/Deutscher oder Minderheiten- bzw. Mehrheitsangehöriger folgten. Vorest zur Sphäre der katholischen Kirche:...

Vsakoletni Tamburaški festival v Centru k&k v Šentjanžu v Rožu je postal festival, na katerem se srečajo tamburaške skupine iz vseKoroške. Edini množični festival tovrstne glasbe je, ki nudi vsem udeležencem možnost, da ne ostajajo samo pri vsakoletnih tradicionalnih kontaktih, ampak festival nakazuje tudi smernice,...

Nova dvojezična kulturna taberna v Celovcu V Celovcu smo že dalj časa pogrešali dvojezično kulturno taberno, kakršna je bila nekoč tista »pri Joklnu«. Po dolgem iskanju se je neumorni kulturni delavec in gastronom Raimund Spöck ustavil v celovški Badgasse 7, prav tam, kjer je včasih obratoval...

Preprost dostop do različnih kulturnih okolij, velika kulturna ponudba, prepletanje ljudske, visoke in alternativne kulture, brisanje meja med kulturnimi vsebinami in posledično nastajanje novih oblik so lastnosti, ki izkazujejo kakovost današnjega časa. Vendar vsak prostor in vsako družbeno okolje dopuščata in omogočata le omejene možnosti...

Vloga slovenskih kulturnih društev v zadnjem stoletju – pliberško prosvetno društvo »Edinost« letos praznuje stoletnico svojega obstoja – ni bila nikoli enoznačna, zazrta v eno smer in slepo zaverovana vase. Čeprav so vsa kulturna društva v tem obdobju odigrala pomembno narodnoobrambno vlogo, pa se kljub...