Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! Die drei Vertretungsorganisationen der slowenischen Volksgruppe in Kärnten möchten auch auf diesem Wege der neuen Landesregierung unter Ihrer Führung viel Erfolg im Bestreben die Interessen der Bevölkerung von Kärnten bestmöglich zu vertreten, wünschen. Vorerst möchten wir betonen, dass wir Ihre Regierungserklärung vollinhaltlich unterstützen....

Nova deželna vladna koalicija je najavila reformo deželne ustave v smeri uveljavitve večinskega sistema vladanja. Kaj bi bilo treba ob tem urediti na nivoju manjšinskega varstva? V resnici nič dosti, ker je manjšinsko varstvo v Avstriji v zvezni kompetenci. Torej na normativni ravni dežela nič ne...

Olimpijske igre v Sočiju so v polnem teku. Avstrijci so spet uspešni, pravtako tudi Slovenci in seveda drugi. Ko poslušam poročila o Sočiju je opaziti določeno kritičnost do Rusije in Putina. V ospredju poročanja so kršenja človekovih pravic, zasledovanje homoseksualcev in menda nedokončana dela na...

Po kompromisu v vprašanju dvojezične topografije in sprejetja memoranduma leta 2011, je odvetnik Rudi Vouk sprožil postopek pred ustavnim sodiščem in označil rešitev kot protiustavno in v nasprotju z mednarodnim pravom. Ustavno sodišče je hitro reagiralo in pritožbo zavrnilo in vse elemente tega kompromisa potrdilo...

Pred več kot 10 leti je avstrijskqa konferenca za urejevanje prostora (Österreichische Raumordnungskonferenz) objavila študijo, v kateri prognosticira bodoči razvoj dežele Koroške do leta 2050. V študiji pridejo avtorji do zaključka, da bo število prebivalstva dramatično nazadovalo, bo zelo staro in gospodarski razvoj se bo...

Leta 2005 so združeni narodi razglasili 27.1. (osvoboditev Avšvica) za dan spomina na holokavst. Holokavst pomeni industrijsko ubijanje ljudi in genocid na židovkim narodom. Okoli 7 milijonov judov je bilo umorjenih za časa hitlerjevega režima. Antijudaizem pa gre še veliko dlje, a o tem kdaj...

Krška škofija bo praznovala 40. letnico ustanovitve nemško-slovenskega koordinacijskega odbora. Kako je prišlo do tega pomembnega koraka? Papež Janez XXXIII je 11. oktobra leta 1962 sklical koncil z nalogo pastoralne in ekomenske obnove. Po smrti papeža Janeza XXXIII leta 1963 je koncil nadaljeval papež Janez Paul...

Im Jahre 2005 haben die Vereinten Nationen den 27 Jänner (Befreiungstag von Ausschwitz) zum Holocaust-Gedenktag erklärt. Holocaust bedeutet industrielle Vernichtung sowie Genozid an den Juden. Über 7 Millionen Juden sind dabei vom Naziregime umgebracht worden. Der Antijudaismus geht aber noch weiter zurück, aber darüber einmal...

Na pariški konferenci 1949 so razpravljali zunanji ministri o avstrijski državni pogodbi in seveda tudi o členu 7. Pred sejo zunanjih ministrov je avstrijski zunani minister 19.7.1949 poročal ministrskemu svetu, torej avstrijski vladi sledeče in predlagal, da Avstrija sprejme državno pogodbo in tudi člen 7,...

Hannelore Burger „Der Engel der Geschichte wird über mich geflogen sein. Seine Flügel werden einen Schatten auf das Lagergelände geworfen haben. Ich habe sein entsetztes Antlitz im Halbdunkel nicht sehen können, nur kurz geglaubt, einen Flügelschlag gehört zu haben, einen Windstoß in seinen Engelsflügeln vernommen zu...