ODBORI

 

Izvršni odbor SPZ:

 

Predsednik:
Dr. Gustav Brumnik

Podpredsednica in podpredsednika:
Dr. Janko Malle
Dr. Helena Verdel
Mag. Božo Hartmann


Poslovodja:
Mitja Rovšek, MBA

 

Blagajničarka:
Marica Sima

Upravni odbor SPZ:

 

Slavko Einspieler
Eda Velik
mag. Anica Ferk-Gasser
Dr. Maja Haderlap
mag. Rupert Gasser
Sonja Hribar-Marko
Emil Krištof
dr. Štefan Merkač
dr. Marija Novak-Trampusch
prof. Tomaž Ogris
Saša Poljak
mag. Magdalena Angerer-Pitschko
Trude Wieser-Moschitz
Eva Hartmann
Nadja Wieser
mag. Alina Zeichen
Augustin Malle
Janko Sima
Daniel Mešnik
Damijan Smrečnik
Lena Krautzer
Sven Schiemann
mag. Maria Malle

 

Nadzorni odbor SPZ:

 

Joško Hudl
Marta Polanšek
Mag. Bertl Wuttej
Nuži Wieser
Franc Kuežnik

 

Pisarna: Ponedeljek–četrtek: 08.00–12.00, 13.00–17.00 Petek: 08.00–12.00