ODBORI

Izvršni odbor SPZ:

Predsednik:
Dv. sv. dr. August Brumnik

Podpredsednica in podpredsednika:
Dr. Janko Malle
Dr. Helena Verdel
Mag. Božo Hartmann


Vodja (direktor):
Mitja Rovšek, MBA

Blagajničarka:
Marica Sima

Upravni odbor SPZ:

Slavko Einspieler
Eda Velik
Mag. Anica Ferk-Gasser
Dr. Maja Haderlap
Mag. Rupert Gasser
Sonja Hribar-Marko
Emil Krištof
Dr. Štefan Merkač
Dr. Marija Novak-Trampusch
Prof. Tomaž Ogris
Saša Poljak
Mag. Magdalena Angerer-Pitschko
Trude Wieser-Moschitz
Eva Hartmann
Nadja Wieser
mag. Alina Zeichen
Augustin Malle
Janko Sima
Daniel Mešnik
Damijan Smrečnik
Lena Krautzer
Sven Schiemann
Mag. Maria Malle
Leon Lambauer

Nadzorni odbor SPZ:

Joško Hudl
Marta Polanšek
Mag. Bertl Wuttej
Nuži Wieser
Franc Kuežnik


Pisarna: ponedeljek–četrtek: 08.00–12.00, 13.00–16.00, petek: 08.00–12.00