Založba med jeziki in kulturami

 

Založba Drava v Celovcu je poimenovana po reki, ki na Južnem Tirolskem izvira kot Drava, teče skozi Koroško kot Drava/Drau, skozi Slovenijo pa kot Drava, dokler se na Hrvaškem ne združi s Savo, pri Beogradu pa z Donavo in se steka proti Črnemu morju. Geografski prostor reke je literarni prostor založbe – z izleti v druge svetove. Drava je založba na sečišču jezikov in kultur in že 35 let potuje k neznanim literaturam in tujim jezikom in kulturam. Leta 1953 je bila ustanovljena kot tiskarna; takrat namreč nobena tiskarna na Koroškem ni hotela tiskati Slovenskega vestnika. Sprva so knjige izhajale bolj stihijsko, o založniški dejavnosti lahko govorimo od leta 1981. Od takrat Založba Drava vigredi in jeseni pripravi lastni leposlovni in poljudnoznanstveni program,  knjige distribuira na avstrijsko in nemško tržišče in se udeležuje knjižnih sejmov; najprej v Frankfurtu, pozneje pa tudi v Leipzigu, na Dunaju in v Ljubljani. V 35 letih je izdala več kot 700 knjig in drugih publikacij v slovenskem in nemškem jeziku, nekatere celo v italijanskem, angleškem ali romskem jeziku.

Najpomembnejše težišče založniške dejavnosti izhaja iz korenin založbe: Njena prva naloga je izdajanje knjig koroškoslovenskih avtoric in avtorjev, bodisi v slovenskem izvirniku bodisi v nemškem prevodu, med njimi Fabjana Hafnerja, Andreja Kokota, Florjana Lipuša, Janka Messnerja, Cvetke Lipuš, Maje Haderlap, Janija ­Oswalda, Dominika Srienca. Od vsega začetka se je založba Drava posvečala prevajanju slovenske književnosti pod geslom: »Poživljamo čezmejni promet.« Med drugim je izdala prevode knjig Ivana Cankarja, Srečka Kosovela, Cirila Kosmača, Prežihovega Voranca, med sodobnimi avtorji in avtoricami pa knjige Franja Frančiča, Maruše Krese, Eve Petrič, Lojzeta Kovačiča, Sebastjana Preglja, Andreja E. Skubica. Kmalu so se jim pridružili še prevodi iz drugih književnosti, predvsem iz Jugovzhodne Evrope: srbske, bosanske, istrske, bolgarske, romunske, italijanske – pri slednji predvsem v sodelovanju z založbo AlphaBeta iz Merana. Založba je izdala tudi nekaj prevodov iz latinskoameriške, kitajske in afriške literature, med knjigami pa je tudi zbrano pesniško delo praškega Nemca H. G. Adlerja. Založba izdaja tudi izvirna dela sodobnih avstrijskih avtoric in avtorjev, med njimi Alexandra ­Widnerja, Elisabeth Wäger, Brigitte Busch, Richarda Schubertha, Ursule Wiegele, Roberta Kranerja, Gerharda Hammerschmieda, Sama Maanija, Walterja Fante in Günterja Schmidauerja.

V okviru kulturnih programov celovškega univerzitetnega kulturnega centra UNIKUM je nastala cela vrsta pohodniških in popotniških čitank, ki imajo poleg praktične vrednosti kot pohodniški vodiči svoj pomen tudi kot kulturni vodiči po alpsko-jadranskih deželah Koroški, Furlaniji Julijski krajini in Sloveniji. Med njimi so: Kärnten unten durch, Slowenien entgegen, Die letzten Täler (3. nakl.), trojezični Atlas posebnih krajev, ­Tiefer gehen (2. nakl.), Zu Rande kommen. 

 

Med bistvenimi težišči založniške dejavnosti Založbe Drava je vedno bila izdaja znanstvenih in poljudnoznanstvenih del o manjšinski problematiki in sorodnih tematskih sklopih. Ta tematski sklop so  razširili s teoretskimi, politološkimi in pedagoškimi razpravami in monografijami, ki geografsko segajo vse do Južne Tirolske, tematsko pa do problematike migrantov in večjezičnosti, tako v Avstriji kot drugod. Pod skupnim naslovom »Knjige proti pozabi« izdajajo knjige, v katerih se koroške Slovenke in Slovenci spominjajo travmatičnih let nacionalsocialističnega preganjanja in svojega odpora. V kontekst literature drugih manjšin spadajo romske pravljice, ki izhajajo tako v izvirnem, romskem jeziku, kot nemškem prevodu (doslej šest zvezkov) in literarna dela romskih avtorjev, Ilije Jovanovića, Miše Nikolića, Marielle Mehr in Jovana Nikolića.

 

Dosedanje vodje Založbe Drava:

Lojze Wieser (1981–1986)
Helga Mračnikar (1987–2002, do leta 2009 lektorat)
Thomas Busch (2002–2007, pred tem lektorat)
Franz Marenits (2007–2010)
Peter Wieser (2010–2015 )
Erika Hornbogner (2016– )

 

Več informacij na spletni strani Založbe Drava: www.drava.at