SEZNAM PEVSKIH ZBOROV

Mešani pevski zbor Bilka (Bilčovs)
vodi Dominik Jurca; predsednica Maria Weber-Ogris
www.bilka.at

Mešani pevski zbor Danica (Šentprimož)
vodi Stanko Polzer; predsednik Samo Wakounig
www.danica.at

Mešani pevski zbor Gorjanci (Kotmara vas)
vodi Ingo Muri; predsednik Vinko Wieser

Mešani pevski zbor Gorotan (Šmihel)
vodi Albert Krajger; predsednik Franc Opetnik
kontakt

Mešani pevski zbor Jakob Petelin Gallus (Celovec)
vodi Dominik Hudl; predsednik Miha Kampuš
www.jpgallus.com

Mešani pevski zbor Mojcej (Šent. Ilj)
vodi Katrin Hafner; predsednik Maksi Sima

Mešani pevski zbor Peca (Globasnica)
vodi Petra Stravnik; predsednica Marija Markitz
www.skd-globasnica.at

Mešani pevski zbor Podjuna-Pliberk
vodi Anja Kapun; predsednik Milan Piko
www.podjuna.at

Mešani pevski zbor Srce (Dobrla vas)
vodi Sonja Kramer; predsednik Štefan Kramer
www.srce.at

Mešani pevski zbor PD Obirsko
vodi Barbi Paulič; predsednik Lenart Pavlič

Mešani pevski zbor Sele (Sele)
vodi Roman Verdel; predsednica Marija Oraže
www.facebook.com/pdsele

Mešani pevski zbor SPD Radiše (Radiše)
vodi Sandra Lampichler; predsednik Aleksander Tolmaier
www.spd-radise.at

Mešani mladinski zbor Slovenske gimnazije (Celovec)
www.bgslo.at

Komorni zbor SPD Borovlje (Borovlje)
zborovodja in predsednik: Roman Verdel
www.spdborovlje.at

Ženski pevski zbor Trta (Žitara vas)
vodi: Tomaž Boškin; predsednik: Slavko Einspieler
http://grekdoznami.wix.com/zepz-trta

Ženski pevski zbor Rož (Šent. Jakob v. R.)
vodi: Primož Kerštajn; predsednik: Karli Krautzer
www.roz.si

Lovski pevski zbor (Železna Kapla)
vodi Jozi Starc; predsednik Erni Županc
kontakt

Moški pevski zbor Foltej Hartman (Pliberk)
vodi Martin Kušej; predsednik Boris Sturm

Moški pevski zbor Franc Leder-Lesičjak (Šteben)
vodi Janez Petjak; predsednik Erich Schmautzer

Moški pevski zbor Jepa-Baško jezero
vodi Aleks Schuster; predsednica Anica Lesjak-Ressmann
www.jepa.at

Moški pevski zbor Kralj Matjaž (Libuče)
vodi Hanes Košutnik; predsednik Adrijan Mandl
http://www.kraljmatjaz.at

Moški pevski zbor Radiški fantje (Radiše)
vodi Nuži Lampichler; predsednik Nuži Wieser
www.spd-radise.at

Moški pevski zbor Valentin Polanšek (Obirsko)
vodi Božo Hartmann; predsednik Avgust Brumnik

Moški pevski zbor Vinko Poljanec (Škocjan)
vodi Franc Starz; predsednik Alojz Čik
www.vipo.at

Moški pevski zbor Bilka (Bilčovs)
vodi Marjan Gasser; predsednica Marija Weber-Ogris

Moški pevski zbor Trta (Žitara vas)
vodi Paul Stern; predsednik Slavko Einspieler
www.trta.at

Kvartet V črnicah (Radiše)
vodi Nuži Lampichler
http://www.spd-radise.at

Pevska skupina Mozaik (Brnca)
vodita Roland in Dorica Kazianka

Skupina akzent
vodi Anica Lesjak-Ressmann
www.jepa.at

Mladi akzent
vodi Veronika Lesjak
www.jepa.at

Skupina Ascolti (Šent. Ilj)
vodi Katrin Hafner

Vokalna skupina Klika (Železna Kapla)
vodi Roman Kutschnig
www.zarja.at

Vokalna skupina LAWA (Slovenji Plajberk)
vodi Kristijan Laußegger

Vokalna skupina Lipa (Velikovec)
vodi Dominik Hudl, predsednica Magda Karner

Vokalna skupina Nomos (Škocjan)
vodi Engelbert Logar
www.nomos.at

Vokalna skupina VOXON (Pliberk)
vodita Danilo Katz in Traudi Katz-Lipusch
www.voxon.at

Kvintet Donet (prej Kvintet Foltej Hartman)
vodi Martin Kušej
www.facebook.com/kvintetdonet

Kvintet bratov Smrtnik (Korte)
vodi Engelbert Logar
www.smrtnik.at

Oktet Suha
vodi Edi Oraže; menedžer Jokej Logar
www.oktet-suha.at

Sekstet Bene (Žvabek)
vodi Engelbert Logar

Sekstet Kralj Matjaž (Libuče)
vodi Aleksander Košutnik

Hartmann´ce (Celovec)
vodi Katarina Hartmann
www.katarinahartmann.com/hartmannce

Obirski ženski oktet (Obirsko)
vodi Emanuel Polanšek

Vokalna skupina Slovenji Plajberk (Slovenji Plajberk)
vodi Veronika Laußegger

Otroški zbor Jepca (Loče)
vodijo Antonia Ressmann, Ilka Ressmann, Elisabeth Paul-Dobernigg
www.jepa.at

Otroški zborLipov cvet (Velikovec)
vodita Mili Hudl-Kunčič, Veronika Karner

Otroški zbor Mlada Podjuna (Pliberk)
vodi Mirjam Kušej
www.podjuna.at

Skupina ConCor (Rožek)
vodita Gerti Schuster, Nataša Oraže

Mladinski zbor Angels (Bilčovs)
vodi Petra Schellander

Mladinski zbor Podjuna Pliberk (Pliberk)
vodi Katja Mandl
www.podjuna.at

Mladinski zbor PD Sele
vodi Anja Oraže
www.facebook.com/pdsele

Mladinski zbor Slovenske gimnazije (Celovec)
vodi Stanko Polzer
www.bgslo.at

Mladinski zbor Danica (Šentprimož)
vodita Barbara Mistelbauer-Stern, Miriam Sadnikar
www.danica.at

Mladinski zbor Šmihel (Šmihel)
vodita Franc Opetnik, Mirjam Smolnik
www.smihel.at

Otroško-mladinski zbor Amabilis (Galicija)
vodi Mira Blažej

Otroško-mladinski zbor Šentlipš (Št. Lipš)
vodita Pepca Weiss, Irena Brežjak

Otroški zbor Radiše
vodita Tatjana Tolmaier, Heidi Lampichler
www.spd-radise.at

Otroško-mladinski zbor Bajtiše
vodi Magda Sukalia

Otroški zbor Šentilj
vodi Andreja Debevec

Otroški zbor Melodija (Bilčovs)
vodi Rosi Krušic
http://www.kath-kirche-kaernten.at/pfarren/pfarrdetail/C2965/kinderchor_otroshki_zbor_melodija/

Otroški zbor Obirčki (Obirsko)
vodita Majda Furjan-Kutschnig, Barbi Paulič

Otroški zbor PD Sele (Sele)
vodita Mirja Oraže, Barbara Oraže
www.facebook.com/pdsele

Otroški zbor Pipapo (Hodiše)
vodita Elvira in Tomas Sabotnik

Otroški zbor Smuklce (Dobrač)
vodi Terezija Gallob
www.spd-dobrac.at

Otroški zbor Danica (Šentprimož)
vodita Janja Pruntsch, Barbara Mistelbauer-Stern
www.danica.at

Otroški zbor Trtinos (Žitara vas)
vodita Simone Haschej, Jasmina Wuttej
www.trta.at

Otroški zbor Rož’ce (Šentjakob)
vodi Mirko Lepuschitz
www.roz.si

Otroški zbor Srčki (Dobrla vas)
vodi Paula Schein-Kontschitsch
www.srce.at

Šolski zbor Javne dvojezične ljudske šole Celovec (Celovec)
vodi Edi Oraže
volksschule24.zweisprachig.at

Šolski zbor ljudske šole Ledince (Ledince)
vodi Anica Lesjak-Ressmann
www.vs-ledenitzen.at

Šolski zbor Mohorjeve ljudske šole (Celovec)
vodi Tatjana Tolmaier
www.mohorjeva.at/sola

Otroški zbor Živ-žav (Globasnica)
vodita Angelika Kos in Martina Hirm
www.facebook.com/SKDGlobasnica

Ansambel Drava (Borovlje)
vodi Roman Verdel

Ansambel Korenika (Šmihel)
vodi Albert Krajger

Godba na pihala (Šmihel)
vodi Miha Vavti
www.plechbanda.com

New Times Big Band
vodi Miha Vavti
www.plechbanda.com

Pevsko-instrumentalna skupina Žvabek (Žvabek)
vodi Vera Sadjak

Rock skupina Bališ
menedžer Marko Stern
www.balisrock.jimdo.com

Rožanski muzikanti (Bilčovs)
vodi Jožko Kovačič

Tamburaški ansambel Loče
vodi Erika Wrolich
www.jepa.at

Tamburaška skupina Starabanda (Hodiše/Škofiče)
vodi Jörg Errenst
www.starabanda.net

Tamburaška skupina Šentjanž
vodi Anja Šlemic
www.spd-sentjanz.at

Tamburaška skupina Tamika (Železna Kapla)
vodi Tatjana Pirker
www.tamika.at

Zahomški tamburaši (Zahomec)
vodi Sabina Wiegele

Folklorna skupina SPD Zarja (Železna Kapla)
vodita Beti Orasche, Traudi Urschitz
www.zarja.at

Cerkveni pevski zbor Djekše
vodi Hanzi Karner

Cerkveni pevski zbor Globasnica
vodi Bernarda Srienc

Cerkveni  zbor Pečnica
vodi Anica Lesjak-Ressmann

Cerkveni pevski zbor Loče
vodi Simon Trießnig
http://www.kath-kirche-kaernten.at/pfarren/pfarrdetail/C3243/kirchenchor_der_pfarre_latschach_cerkveni_zbor_fare_loche/

Cerkveni pevski zbor Obirsko (= MePZ PD Obirsko)
vodi Barbi Paulič

Cerkveni pevski zbor Pliberk
vodi Špela Mastek Mori

Cerkveni pevski zbor Podgorje
vodi Urh Kassl

Cerkveni pevski zbor Sele (= MePZ PD Sele)
vodi Roman Verdel

Cerkveni pevski zbor Suha
vodi Engelbert Logar

Cerkveni pevski zbor Škocjan
vodi Helka Mlinar

Cerkveni pevski zbor Šmarjeta v Rožu
vodi Inge Pöcheim

Cerkveni pevski zbor Šmihel (= MePZ Gorotan)
vodi Albert Krajger

Cerkveni pevski zbor Šent. Ilj (MePZ Mojcej)
vodi Katrin Hafner

Cerkveni pevski zbor Šentjakob
vodi Karl Krautzer

Cerkveni pevski zbor Šent. Lipš
vodi Janez Petjak

Cerkveni pevski zbor Šent. Peter na Vašinjah
vodi Anton Mucher

Cerkveni pevski zbor Šentprimož
vodi Marija Hanjžič-Kežar

Cerkveni pevski zbor Šteben
vodi Janez Petjak

Cerkveni pevski zbor Železna Kapla
vodi Božo Hartmann

Cerkveni pevski zbor Želinje
vodi Sonja Kuchling