SPZ strokovno, organizacijsko, finančno in servisno podpira 44 vanjo vključenih slovenskih krajevnih kulturnih in prosvetnih društev na južnem Koroškem in v Celovcu ter skrbi za strokovno izobraževanje kulturnih delavcev in njihovo povezovanje s kulturnimi ustanovami v Sloveniji. Vsa v SPZ vključena društva letno pripravijo okoli 500 lokalnih prireditev.