FLU-LED

Tridesetmesečni projekt, ki se je v okviru OP SI–AT 2007–2013 izvajal na Zgornjem Gorenjskem in v južni Koroški in se končal marca 2014, je delno financiral Evropski sklad za regionalni razvoj. V projektu so ob SPZ kot vodilnem partnerju sodelovali Krščanska kulturna zveza, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in Gornjesavski muzej Jesenice.

 

Projektni partnerji so s podizvajalci in slovenskimi kulturnimi društvi na Koroškem zbrali in dokumentirali stara narečna ledinska in hišna imena v štirih izbranih občinah na Koroškem (Bekštanj, Bistrica v Rožu, Šentjakob v Rožu in Šmarjeta v Rožu) in treh v Sloveniji (Jesenice, Kranjska Gora in Tržič). S pripravo skupne metodologije za zbiranje (priročnik Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen), s strokovno jezikoslovno interpretacijo imen, z objavo zbranih imen na interaktivnem spletnem kulturnem portalu (www.ledinskaimena.si ali www.flurnamen.at) in z izdanimi zemljevidi se ledinska in hišna imena ohranjajo kot živa kulturna dediščina. Interaktivni spletni portal z objavljenimi, strokovno preverjenimi ledinskimi in hišnimi imeni je temelj in hkrati spodbuda za vsa nadaljnja zbiranja, dokumentiranja in objavljanja ledinskih in hišnih imen na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji; omogoča namreč vnašanje novih hišnih in ledinskih imen z vsemi ustreznimi informacijami.