[:de]Evropsko sodišče (EUGH) je leta 1998 ((Rs C-274/96 od 24. November 1998) odločilo v zadevi Bickel in Franz, da se vsak državljan kake članice EU lahko poslužuje tudi manjšinskih jezikov, če so le ti v kaki članici EU priznani kot uradni jeziki. Zdaj je evropsko sodišče...