Predstavitev pesmarice “PESMI POTUJEJO” 🗓

16. 11. 2018 / 18.30 – Seehotel Hafnersee, Plešerka, Hodiše

Simona Rovšek, rojena 1958 v Celovcu je leta 1976 je zaključila vzgojitelsko šolo v Celovcu. Po enoletni zaposlitvi v nemškem vrtcu v Trgu in v Beljaku, se je odločila za polletno hospitacijo oziroma za delo v vrtcih v Kranju in v Ljubljani. V tem obdobju je dodatno pridobila na izkušnjah, posebno na jezikovnem področju, ki so ji pomagale pri nadaljnem pionirskem delu v prvem dvojezičnem vrtcu v Šentprimožu. Leta 1985 je prevzela vodstvo zasebnega dvojezičnega vrtca v Skofičah, v katerem je 32 let uspešno delala. Leta 1996, je strokovno pedagoško združenje izdalo njeno prvo publikacijo, z naslovom Pojem, plešem, se igram ( priročnik za predšolsko vzgojo ) in leta 1999 njeno drugo Z igro se učimo (didaktične in družabne igre za mlajše ).

PESMARICI NA POT

Otroci kot čudeži stvarstva med svojim razvojem za dojemanje in spoznavanje vsega lepega okoli sebe potrebujejo le malo spodbude. In kaj bi bila lepša spodbuda, tok otroška pesem. Besedilo pesmic v rimah lahko na preprost način opiše lepoto sveta. S pomočjo lepe melodije si otrok besede še lažje zapomni. Zabavno petje prikupnih pesmic je tako lahko spodbuda za igrivo učenje novih besed maternega jezika.
Vsega tega se še zlasti zavedajo vzgojiteljice v vrtcih, ki vedno iščejo primerne pesmarice in rade segajo po njih. Včasih pa takih pesmi ni, in tako jih, kot dokazuje ta pesmarica, vzgojiteljice kar same napišejo.

Pesmice Simone Rovšek so nov izziv za veselo, celovito spoznavanje lastnih sposobnosti malih in malo večjih čudes našega sveta.

Mnogo veselja ob petju.
Lenčka Kupper

Arhiv