Pot poezije: Marko Kravos & Jani Oswald 🗓

6. 11. 2018 / 19.00 – Kulturni center HAČEK, Celovec

Brošura (download PDF)

Arhiv