Predavanje Dušice Kunaver 🗓

14. 5. 2018 / 14.30 – Klubski prostor Mladinskega doma, Mikschallee 4, Celovec

Dušica Kunaver, samostojna kulturna publicistka, profesorica angleščine in ruščine v pokoju, zbirateljica ljudskega izročila inetnološkega gradiva, avtorica in izdajateljica poljudnoznanstvenih in leposlovnih knjig ter pedagoških priročnikov. Kot zbiralka ljudske dediščine ter kot avtorica ali soavtorica izdaja kniige (večinoma v samozaložbi) o naslednjih vsebinah: slovensko ljudsko izročilo, anglistika, pedagogika in alpinizem. Njen književni opus danes obsega že več kot 120 del. Prejela je priznanja Zavoda za šolstvo in Andragoškega centra (2002), nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za življenjsko delo (1995), leta 2002 je bila nominirana za Slovenko leta.

SLOVENŠČINA PO MAVRIČNI BLIŽNJICI

Slovnica – enostavno, besede – zabavno

Slovenščina je eden od evropskih jezikov, ki imajo skupne indo-evropske korenine na sedmih osnovnih temeljih. Če teh sedem temeljev postavimo na sedem temeljnih mavričnih barv, na sedem »opek«, dobimo zanimivo, preprosto, splošno veljavno »mavrično« slovnico (rdeči samostalniki, oranžni pridevniki, rumeni zaimki, zeleni števniki, modri predlogi, vijoličasti prislovi in beli glagoli). Če temeljne zakonitosti posameznih barv te mavrice prikaženo »narisane« na preglednici, smo si s tem osnovno sliko slovnice zelo poenostavili in približali. (metodo angleščine po mavrični bližnjici, ki je inovativna metoda Dušice Kunaver, je potrdil Republiški strokovni svet) Tudi temeljno sliko slovenščine se da na enak način »narisati« kljub temu, da je naš jezik s sklanjatvijo, dvojino in spregatvijo eden najtežjih evropskih jezikov. Važno je, da učenje jezika na začetni stopnji kar se da poenostavimo, predvsem pa, da z načinom pouka zaidemo v otrokov svet, v svet igre in pripovedi. Besede naj otrok sestavlja enako kot lego kocke, ob tem pa naj prisluhne prijazni domači pripovedi in zapoje prijetno domačo pesem.

Program predavanja:

1.del – slovnica

Temelji slovenskega jezika »narisani« na sedmih mavričnih barvah. Predavateljica bo to sliko ob razlagi sproti risala na tablo s sedmimi barvnimi kredami. Na tako preprosti osnovni preglednici celotne slovnice ni mogoče »narisati« slike posameznih besednih vrst. Ogledali si bomo, kako naj to naredi učitelj na miselnem vzorcu.

2. del – besedni zaklad

Prednosti ljudske pripovedi pri jezikovnem pouku. V današnji čas je naš narod prinesel neizmerno bogastvo ljudskih pripovedi, ki razlagajo, kako so bajna bitja ustvarjala našo bajno lepo deželo – kako so vile napolnile Blejsko jezero, kako je Šmarno goro zgradil velikan Hrust, kako je pri nastanku Cerkniškega jezera sodeloval povodni mož. Naše ljudstvo si je v svoj spomin zapisovalo tudi zgodovinske dogodke, jih obarvalo o svojimi barvami, jih stehtalo na svoji tehtnici in si ob tem ustvarilo svoje junake – Miklovo Zalo, kralja Matjaža, Petra klepca in tudi Kamničana Jermana, ki je rešil Celovec pred turškim napadom. Primer pripovedovanja ljudske pravljice o vilah v jami Vilenici na Krasu. Pripoved vabi otroke k sodelovanju.

3.del – petje slovenskih ljudskih pesmi

Četudi so bili časi še tako hudi, naš človek je vedno prepeval. Prepeval je v veselju in žalosti, ob delu in prazniku. Ob predavanju Dušice Kunaver bomo prisluhnili ljudskim pripovedim o preteklosti našega naroda in ob tem skupaj prepevali domače pesmi.

Arhiv