Predstavitev knjige: Koroške vojne zgodbe (Marjan Linasi) 🗓

5. 3. 2018 / 19.00 – Forum Zarja Železna kapla

Predavanje oz. predstavitev knjige Koroške vojne zgodbe
Marjan Linasi

Zgodovinar dr. Marjan Linasi že več kot 35 let raziskuje protinacistični odpor na Koroškem v letih 1938 do 1945 na Koroškem tostran in onstran bivše senžermenske meje.  Ob delu v slovenskih in avstrijskih arhivih je našel kopico dokumentov  in pričevanj o nenavadnih, krutih dogodkih in vlogi posameznikov v njih, tako na partizanski kot tudi na protipartizanski strani. Zgodbe, ki so pisane v poljudnem, berljivem stilu,  odstirajo marsikje drugačen pogled na dogajanja v času nacističnega režima, in  dokazujejo, da dogajanje ni bilo črno-belo, ampak ima zelo različne barvne odtenke.

Od desetih zgodb, ki jih je objavil, bo za Železno Kaplo in njeno širšo okolico nedvomno najbolj zanimiva obsežna zgodba o koroškem gestapovcu Johannu Sellaku, ki je imel glavno vlogo pri vdoru gestapa v organizacijo OF novembra 1942 in preiskavi proti osumljencem in je posredno odgovoren za 13 obglavljenih koroških Slovencev in za številne zaporne kazni, po vojni pa se mu za to ni zgodilo nič. Zanimiva, podprta z nekaterimi novimi dejstvi pa bo tudi zgodba o bivši partizanski aktivistki Amaliji Oraže – Tatjani, ki jo je leto dni po vojni v Železni Kapli ustrelil britanski vojak.

Arhiv