Gledališka predstava »Pašjon« 🗓

21. 3. 2018 / 20.00 – Farovž Šentjakob

Navdih za »Pašjon« je Iztok Mlakar našel v Svetem pi- smu Nove zaveze. Kljub naslovu, ki namiguje na sred- njeveško duhovno dramo, Mlakar Kristusovo življenje, delovanje in trpljenje izvede v svojem unikatnem komičnem žanru z značilnim narečnim govorom in prepletom dramskih prizorov s songi. S spoštljivostjo do svetopisemskega izročila človeške vrline in »vrline« obravnava rahločutno, ostro in razumevajoče hkrati. Enega temeljnih besedil zahodne civilizacije predstavi z gibkim, duhovitim in bistrim dialogom ter polnokrvnimi, realnimi in izrazito sodobnimi figurami. Religiozno in zgodovinsko temo obravnava z današnjega stališča, kot ključno pa postavi vprašanje, kako bi odrešenika in njegove vrednote sprejemali danes, ko je družba prav tako razslojena na obubožane in bogato družbeno elito.

Igralec Iztok Mlakar je kot dramski pisec leta 2007 debitiral z burko »Duohtar pod mus!«, zanjo prejel več nagrad, doživel izjemen sprejem in več kot dvesto ponovitev. Leta 2011 je uspel tudi z burkaško moraliteto »Sljehrnik«. Tudi »Pašjon« je doživel več kot sto ponovitev, Iztok Mlakar pa je leta 2016 na Dnevih komedije v Celju postal Žlahtni komedijant.

Arhiv