Film: Stoletje pod Jepo 🗓

Četrtek, 5. 10. 2017 / 19.30 – pri Habnerju (Sonnenhotel Hafnersee)

Dokumentacija o izseljevanju koroških Slovencev

Arhiv