15 let Muzej Drabosnjakov dom 🗓

Sobota, 7. 10. 2017 / 15.00 – Drabosnjakov dom na Kostanjah

 

Prireditelji:

  • Slovensko prosvetno društvo Drabosnjak na Kostanjah
  • Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji
  • Slovenska prosvetna zveza
  • Krščanska kulturna zveza
  • Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik
  • Založba Drava
  • Univerza Ljubljana – Filozofska fakulteta
Arhiv