PARTIZAN/KA – Gledališka predstava s političnim nabojem

O medkulturnem dialogu slišimo vse preveč lepih besed in puhlih fraz. Posebno še v letošnjem letu, ki ga je Evropska unija proglasila za leto medkulturnega dialoga. Čeprav naj bi v svojem bistvu medkulturni dialog prispeval k razreševanju spornih vprašanj, se teh bolj izogiba kot pa jih tematizira. Med takimi »večnimi« spori na Koroškem je tema »partizanstva«. Z zadovoljstvom ugotavljam, da bo letos z evropskim denarjem, ki jih je Slovenski prosvetni zvezi odobrilo Ministrstvo za kulturo na Dunaju, prav »partizanstvo« tema nove gledališke predstave v izvedbi (poklicnih) igralcev iz Avstrije in Slovenije.
Vemo, da omenjena tema za koroško javnost ne pomeni nič pozitivnega in je med najbolj spornimi zgodovinskimi in političnimi hipotekami; prav zato smo se je lotili. S pomočjo političnega gledališča želimo koroški javnosti predstaviti »partizanstvo« kot pozitivno etično vrednoto – navkljub vsem ideološkim in političnim predsodkom ter interpretacijam, ki to temo zaznamujejo na Koroškem.
Zavedam se, da koroška deželna oblast že od nekdaj tudi na kulturnem področju ustvarja pasivno in resignirano vzdušje. Zato tudi razumem, zakaj sta koroška deželna vlada in mesto Celovec odklonila subvencijo za predstavo o partizanih, sofinancirano z evropskim denarjem. To pa je razlog več za politično gledališče, ki se brezkompromisno spoprijema s koroško politično stvarnostjo.
Za preboj oziroma spremembo te kulturi nevarne mentalitete bomo potrebovali kar nekaj poguma. Moč gledališke umetnosti, ki z namenom spreminjanja ljudi išče »provokativne« elemente (partizanstvo v zavesti povprečnega Korošca deluje kot provokacija), je morda tisti pravi signal, ki bo pomagal zgodovinsko legitimnost antifašizma zasidrati v naši zavesti kot etični imperativ medkulturnega dialoga. Deveti oktober, ko bo predstava premierno uprizorjena v Celovcu, je idealen, da kot osrednjo kulturnopolitično temo v ospredje postavimo prav »partizanstvo«.

Janko Malle