Šolska akademija Slovenske gimnazije v ponos dijakom, staršem in učiteljem

Leta 2007 je Slovenska gimnazija praznovala 50-letnico svojega obstoja med drugim tudi s slovesno akademijo, letos pa mineva 50 let od prve šolske akademije. Z vsakoletno tradicionalno šolsko akademijo dijaki, učitelji, vzgojitelji in starši izražajo svoje zadovoljstvo, ker se najpomembnejše vzgojno-izobraževalne dejavnosti za odraščajočo mladino dogajajo prav na Slovenski gimnaziji. Hkrati pa so šolske akademije posebnost Slovenske gimnazije; druge šole na Koroškem te oblike predstavitve svojih dejavnosti namreč ne poznajo.
Medtem ko je Slovenska gimnazija v prejšnjih letih na šolskih akademijah predstavila predvsem svojo glasbeno in pevsko dejavnost, pa so akademije v zadnjih letih mnogo bolj pisane in raznolike; z njimi jim uspeva nazorno prikazati vse raznolike šolske dejavnosti. Vsem nam je lahko v ponos in veselje spoznanje, da se ta vzgojno-izobraževalna ustanova uspešno razvija in šolajoči mladini ponuja najnujnejšo duhovno dobrino, to je znanje kot najboljšo popotnico za življenje. V današnjem hudem konkurenčnem boju je to treba še zlasti poudariti: največ možnosti za (poklicno) uveljavitev bodo imeli tisti z najboljšim znanjem.
Šolske akademije se iz leta v leto izboljšujejo. Nekateri učitelji so že pred leti vedeli, da jih ne smejo prepustiti moči navade; zavedali so se namreč, da je mogoče s šolskimi akademijami ustvarjati dobro javno podobo Slovenske gimnazije. Prizadevanja so izboljšanje javne podobe Slovenske gimnazije so vidna tudi v vsebini šolskih akademij in v načinu njihove predstavitve. Najbolj pohvalno pa je, da na šolskih akademijah v zadnjih letih ne uživa samo publika, temveč tudi dijaki in dijakinje, ki svoj dobro naštudiran program »odigrajo« sproščeno in z veseljem. Pravo veselje je bilo sodelovati v tem prijetnem prelivanju ustvarjalne energije, ki se je prelivala med nastopajočimi na odru in občinstvom v dvorani. »Luštno« je bilo spremljati odlomek iz mjuzikla »Lion King«; pomenljive besede Kugyjevega 5.a razreda o stereotipih in predsodkih pa so dober kazalnik o tem, da so vprašanja solidarnosti in humanih medčloveških odnosov jedro današnje vzgoje; glasbeni eldorado ob koncu akademije pa je še malo pocrkljal čustva publike … nagradili smo jih z bučnim aplavzom.
Šolska akademija Slovenske gimnazije priča o uspešnem odpiranju šole navzven – povezuje se s kulturnimi društvi in z vzgojnimi domovi, sodeluje v čezmejnih izobraževalnih projektih ter krepi zunajšolske dejavnosti. Marsikje učitelji, starši in dijaki skupaj delujejo v kulturnih društvih, kjer, kot radi rečemo, skupaj gradimo temelje za boljši jutri. Medsebojno dopolnjevanje šolskega in zunajšolskega delovanja se vedno bogato obrestuje!

Janko Malle