Prireditev ob 75. obletnici pregona slovenskih družin: Če pripovedujemo, smo!

 

nedelja, 30. aprila 2017, ob 14.30 uri
Kulturni dom »Danica«  Šentprimož

Prav prisrčno vas vabimo na našo osrednjo prireditev
ob 75. obletnici pregona slovenskih družin 1942
Če pripovedujemo, smo!

Sodelujejo:
• Pozdrav predsednika ZSP: Gregor Krištof
• Povezava: Stanko Wakounig
• Mešani pevski zbor »Danica«
• Pogovor s pričo časa: Ana – Nani Urban, Goriče pri Žitari vasi
• Branje: pesnica Verena Gotthardt
• Razstava predmetov, ki pripovedujejo o doživetjih v lagerjih Volksdeutsche       Mittelstelle Umsiedlung, katere so pregnanke uporabljale še do pred kratkim.
• Razstava »Pregon koroških Slovencev leta 1942« Brigitte Entner, Slovenski znanstveni inštitut

Tudi na Koroškem se o vojnih grozotah in pregnanstvu desetletja dolgo v javnosti ni govorilo. Težko je govoriti o
nelepih doživetjih. Še med pripravami za letošnjo osrednjo prireditev meseca marca, je ženska, ki je bila kot otrok deportirana, dejala, da se ji med pripovedovanjem vedno spet ulijejo solze iz oči.

Pripovedovanje ima lepe učinke: je izraz politične in osebne svobode. Pred 75-imi leti je bilo ravno narobe. Bilo je
življenjsko nevarno. Starejši ljudje vedno spet poudarjajo: »Če pripovedujem, nisem sam«! Dejstvo je, da pripovedovanje pospešuje razumevanje in pomaga razjasniti doživeto. Priče časa kljub visoki starosti rade volje sledijo vabilu, pripovedovati mladim v šolah in na univerzah. Dobro vedo, da so mladi naša bodočnost. Mladini zaupajo. Pripovedovanje je tudi poskus razumeti, zakaj človek človeku to stori.
Zveza slovenskih pregnancev