Predstavitev knjige Dr. Reginald Vospernik: Fremde Nähe ∙ Varljiva bližina

 

Petek, 5. 5. 2017 ∙ 18.30
Haček, Paulitschgasse 5-7,  9020 Klagenfurt | Celovec

Uvodne besede: dr. Dietmar Larcher
Moderacija: dr. Feliks J. Bister
Glasba: Kitarski trio ∙ Gitarrentrio (Simon Bostjančič, Kristina Niemetz, Lara Ogris)

Človek kot tvorec lastne zgodovine je hkrati tudi oblikovalec splošne zgodovine. Tako Vospernikovo osebno zgodovinsko gradivo odpira vrata do narodne in mednarodne zgodovine, ki je hočeš nočeš naša skupna usoda v dobrem in slabem. Zato smo hvaležni za vsako dokumentacijo individualne življenjske poti, posebej pa za pričujočo, ki nam osvetljuje bogato setev in žetev na raznih področjih neprekinjeno delujočega izobraženca. „Šele v kulturni samouresničitvi“ se izoblikuje narod „kot živ organizem, zaskrbljen zase in odprt za druge“, zaključuje Vospernik svoj nagovor na Prešernovi proslavi v celovškem centru ORF 6. 2. 1985.
(Feliks J. Bister)