Odškodnina za žrtve nacionalsocializma

Pred leti so tista slovenska kulturna in prosvetna društva, ki so zaradi nacionalsocializma utrpela materialno in drugačno škodo, pri avstrijskem fondu za popravo krivic žrtvam nacionalsocializma zaprosila za (finančno) odškodnino. Slovenci vemo, da so nacisti na Koroškem številnim slovenskim društvom uničili prireditvene dvorane, knjižnice, arhive, gledališke rekvizite, idr. Kjer so le mogli, so skušali s svojo uničevalno dejavnostjo zabrisati vse sledove slovenstva.
Po več letih čakanja so prizadeta slovenska prosvetna društva letos jeseni prejela sporočila o odločitvah avstrijskega fonda, ki, milo rečeno, žalijo čast in dostojanstvo vseh prizadevnih slovenskih kulturnikov. Naravnost ciničen je povrh vsega še poziv, da se prizadeti s podpisom in sprejemom minimalne, žaljivo nizkotne finančne odškodnine – gre za dobrih sto evrov –odpovedujejo vsem nadaljnjim odškodninskim zahtevam za med nacionalsocializmom utrpelo škodo.
Razumljivo, da sta Slovensko prosvetno društvo »Srce« v Dobrli vasi in Slovensko prosvetno društvo »Trta« v Žitari vasi to odločitev že zavrnili. Res gre za dejanje, ki je izpod vsake časti in bi ga lahko razumeli kot norčevanje iz globoko resne zadeve. Popravo krivic si namreč predstavljamo drugače. Ker je omenjeni fond koroškim izseljencem in partizanom namenil že marsikateri evro, bi od Barbare Prammer in Eve Glawischnig, ki med drugimi sedita v odločilnem gremiju fonda, pričakoval, da bi v primeru odškodnine slovenskim prosvetnim društvom ravnali vsaj spoštljivo. Zanima me, kako bosta pojasnili to neopravičljivo odločitev!

Janko Malle