šolstvo in prestrukturacija

[:de]

V Železni Kapli gradijo nov šolski Center in zaradi tega je pred meseci občinski svet sprejel načelen sklep, da bo ukinil ljudski šoli v Lepeni in na Obirskem. Zdaj se je zataknilo, ker se starši ne strinjajo z zaprtjem na Obirskem in je tudi župan in EL, ki so prvotno glasovali za sklep o zaprtju spremenili svoje mnenje. Na zadnji sejei občinskega sveta je prišlo do kompromisne rešitve: šola na Obirskem bo delovala še leto dni nato pa bo zaprta. Ta sklep je bil sprejet soglasno.

Seveda je utemeljeno, da se ljudje borijo za ohranitev pomembne infrastrukture. Na drugi strani pa so očitno potrebni tudi varčevalni ukrepi. Dežela Salzburg ima podobno topografijo kot Koroška, šteje pribl. 50 000 ljudi manj a ima za 25 odstotkov manj šolskih postojank.

Očitno bo potrebno si ogledati vsako posamezno šolo in ugotoviti kaj govori za ohranitev in kje je le mogoče zagovarjati kako prestrukturacijo.

Seveda bo treba tudi upoštevati, da so naše šolske postojanke nastale v času, ko ljudje niso imeli prevoznih sredstev, ni bilo avtobusov itd. Danes je to seveda popolnoma drugače. Seveda je domače okolje boljše kot pa oddaljeni centri na drugi strani pa na nivoju zabave vsi radi gremo v centre, včasih tudi zelo oddaljene….

[:SL]

V Železni Kapli gradijo nov šolski Center in zaradi tega je pred meseci občinski svet sprejel načelen sklep, da bo ukinil ljudski šoli v Lepeni in na Obirskem. Zdaj se je zataknilo, ker se starši ne strinjajo z zaprtjem na Obirskem in je tudi župan in EL, ki so prvotno glasovali za sklep o zaprtju spremenili svoje mnenje. Na zadnji sejei občinskega sveta je prišlo do kompromisne rešitve: šola na Obirskem bo delovala še leto dni nato pa bo zaprta. Ta sklep je bil sprejet soglasno.

Seveda je utemeljeno, da se ljudje borijo za ohranitev pomembne infrastrukture. Na drugi strani pa so očitno potrebni tudi varčevalni ukrepi. Dežela Salzburg ima podobno topografijo kot Koroška, šteje pribl. 50 000 ljudi manj a ima za 25 odstotkov manj šolskih postojank.

Očitno bo potrebno si ogledati vsako posamezno šolo in ugotoviti kaj govori za ohranitev in kje je le mogoče zagovarjati kako prestrukturacijo.

Seveda bo treba tudi upoštevati, da so naše šolske postojanke nastale v času, ko ljudje niso imeli prevoznih sredstev, ni bilo avtobusov itd. Danes je to seveda popolnoma drugače. Seveda je domače okolje boljše kot pa oddaljeni centri na drugi strani pa na nivoju zabave vsi radi gremo v centre, včasih tudi zelo oddaljene….

[:]