še pomnite tovariši…

Danes 28.3.2014 od 18.00 do 19.00 ure na radiju Agora oddaja “Še vedno – noch immer Sturm”
O eskalacijah sožitja na Koroškem v 70-ih letih diskutirajo:
dr. Marjan Sturm, moderator
dr. Mirko Messner, tedaj pomemben aktivist slovenskega in antiavtoritarnega mladinskega gibanja
dr. Reginald Vospernik, od leta 1968 do 1972 predsednik NSKS
dr. Josef Feldner, od leta 1972 naprej predsednik KHD-ja
Generalleutnant v pokoju Arno Manner, do 2005 član brambovcev in zdaj v vodstvu KHD-ja