(Slovensko) RAZPIS DELOVNEGA MESTA

[:SL]Slovenska prosvetna zveza v Celovcu razpisuje delovno mesto poslovodje

Kandidati in kandidatke naj izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • dobro znanje slovenščine in nemščine in znanje angleščine
 • poznavanje slovenskega in avstrijskega kulturnega prostora
 • poznavanje kulturnega delovanja koroških Slovencev
 • sposobnost za organizacijo dela in projektno vodenje
 • reprezentativen nastop, komunikativnost, sposobnost delovanja v skupini in obvladovanje konfliktov
 • gospodarno razmišljanje in racionalno finančno poslovanje
 • računalniško znanje (Mikrosoftovi programi)
 • poznavanje dela z mediji, s socialnimi mediji in z moderno komunikacijsko tehnologijo

Nastop delovne službe in uvajanje v delo po dogovoru.

Prosimo, da nam do vključno 15.4.2016 pošljete pisne prijave z naslednjo dokumentacijo:

 1. življenjepis
 2. dokazila o izobrazbi, reference in spričevala (kopije)
 3. motivacijsko pismo za zaposlitev

[:]