(Slovensko) Predstavitev knjižnega daru 2016 Slovenske prosvetne zveze dne 8. decembra 2016 v Literarni hiši v Mariboru

[:SL][:]