Novice: v čem je problem?

Glede medijske oskrbe je že kar kmalu po drugi svetovni zavladala dvotirna rešitev: Avstrija je skrbela za radijsko in kasneje tudi za televizijsko oskrbo slovenske manjšine na Koroškem in pred nekaj letih tudi na avstrijskem Štajreskem, kjer je pretekli teden začel delovati zadnji radijski pretvornik. Za tiskane medije pa Avstrija ni imela posluha in je za slednje skrbela skoz po vojni R Slovenija.

Naš tednik in Slovenski vestnik sta stala pribl. med € 500.000,00 in € 600.000,00 evrov letno. Leta 2003 sva tedanji predsednik NSKS in jaz združila oba tednika v enega z namenom, da bi z isto vsoto denarja dobili boljši in kavlitetnejši tednik Novice.

Toda že ob startu tega projekta je prišlo prav zaradi tega projekta znotraj NSKS-a do hudih turbulenz, ki je privedel do razdora znotraj NSKS in ustanovitve SKS. Na žalost je R Slovenija tedaj odigrala popolnoma neprofesnionalno vlogo. Bbistveno je namreč znižala  podporo za nov tednik Novice, ki je s tem zašel že ob samem začetku v eksistenčne težave,  hkrati pa nagradila tiste, ki so sprožili razdor znotraj NSKS-a in novemu vodstvu NSKS odobrilo isti vsoto denarja kot prej, kar lahko interpretiramo kot nagrado za razdor. Nekaj podpore je Slovenija odobrila tudi novi organizaciji Bernarda Sadovnika, kar lahko interpretiramo tako, da razdor med Slovenci na Koroškem ni prišel prav le koroški politiki, temveč tudi slovenski. Vsekakor je krizni menedžment odpovedal tako med koroškimi Slovenci kot tudi v R Sloveniji.

Podpore za Novice iz R Slovenije so se razvijale sledeče:

2004:   € 249.191,78     2007: 325.000,00    2010:  € 370.000,00      2013:  € 298.000,00

2005:   € 313.750,00     2008: 330.000,00    2011:  € 360.000,00      2014:  € 249.000,00

2006:   € 322.916,67     2009: 380.000,00    2012:  € 330.000,00      2015:  € 220.000,00

Za leto 2016 Slovenija  obljublja podporo le še v višini €  120.000,00

Avstrija je v tem času prispevala letno pribl. € 29.000,00 iz fonda za pospeševanje medijev.

Novi Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Goraz Žmavc je mnenja, da naj bi tiskan tednik finansirala v celoti R Avstrija. Da bi svojega kolega Ostermayerja o tem prepričal,  ga je obiskal mu stvari razložil a ostal brez kakega zagotovila: dogovorila sta se le  za nov sestanek v Sloveniji, ki naj bi bil sredi oktobra,   medtem pa bil preložen na mesec marec 2016.

Tudi manjšina sama je ničkolikokrat zahtevala od Avstrije sistemsko finansiranje manjšinskih tednikov.

Kljub temu, da še ni novega sistemskega modela finansiranja tednika Novic s strani R Avstrije R Slovenija vztraja pri redukciji finančnih podpor za Novice.

To se mi zdi nelogično,  ker smo tudi za sistemsko rešitev slovenske glasbene šole potrebovali kar nekaj let in desetletij. Zato je neresno, če kdo misli, da bo lahko v enem letu spremenil sistem finansiranja. Seveda se strinjam s tem, da naj bi Avstrija v celoti finansirala tednik.  Le ti mlini meljejo počasi.

Najslabša varianta je seveda ta, da R Slovenija izvaja pristisk na manjšino, da naj si ona sama priskrbi več denarja z avstrijske strani. Potrebno bi bilo usklajeno delovanje tako manjšine in tudi R Slovenije. Le skupaj bi lahko bili uspešni.

Zdajšnja situacija je slaba, še toliko bolj, ker bo Slovenija v naslednjem letu razdelila le  80 odstotkov podpor  po predlogu manjšine same, ostalo pa bo sama razdelila za “razvojno naravnane” projekte. S tem se seveda maneverski prostor za manjšino nadalje zmanjšuje in bi lahko bil povod za nadaljne konflikte znotraj sosveta. Po Novicah bodo zdaj na udaru kulturne in izobraževalne institucije. Pametno to ni….