Slomak z novim zagonom

Slovenska manjšinska in zamejska koordinacija se včeraj (24.9.2015) srečala in začrtala delo za naprej. Soglasno je ugotovila, da je ta koordinacija potrebna in je začrtala delo za naprej:

a. Slomak bo v dogovoru s avstrijsko predstavnico, ki deluje v odboru ekspertov na podlagi okvirne konvencije za zaščito narodnih manjšin Sveta Evrope , gospo Univ.prof. dr. mag. Brigito Busch organiziral čim prej, po možnosti še to jesen,  srečanje vseh ekspertov , ki delujejo v tem organu Sveta Evrope in so iz sosesdnjih držav Avstrija, Madžarska, Slovenija in Italija. V ospredju bo multilateralna manjšinska zaščita v okviru Sveta Evrope in praksa v naših sosednji državah.

b. Podobno srečanje bo Slomak organiziral s  eksperti sosednjih držav, ki delujejo na podlagi Evropske listine manjšinskih in regionalnih jezikov.

c. Slomak bo intenziviral stike s vsemi političnimi dejavniki v Sloveniji – od predsednika države pa tja do poslanskih skupin v državnem zboru.

d. V vidku je tudi obisk v Bruslju, kjer naj bi Slomak imel razgovore z organi, ki skrbijo za medkulturni in medreligiozni dialog.