Prenovljena spletna stran

[:de]Nekaj časa je res trajalo, a zdaj je prenovljena spletna stran zagledala luč sveta. Na svet ji je pomagal  Gusti Malle ml.

V zadnjih mesecih “spletne teme” se je marsikaj dogajalo. Končno se je uredilo vprašanje sistemske rešitve Slovenske glasbene šole. Politična integracija se uveljavlja, kajti brez A. Blatnik znotraj SP in Zalke Kuhling znotraj Zelenih bi do te rešitve v teh težkih finančnih časih dežele najbrž ne prišlo.

Tudi politično vzdušje v deželi je pozitivno, kljub temu, da določene sile še vedno gradijo na “etnizaciji politike”. K pozitivnemu vzdušju je zelo veliko prispevala Maja Haderlap z svojim romanom “Angel pozabe”  in zdaj še z uprizoritvijo na dunajskem odru ter politika dialoga, ki je tudi prispevala k spremembi vzdušja in pripeljala do tega, da je bivši glavni hujskač zoper pravice koroških Slovencev, koroški hajmatdinst,  spremenil svojo politiko in se danes javlja k besedi z bolj umirejno in bolj konstruktivno retoriko. Seveda pa je zelo veliko prispevalo k spremembi vzdušja kompromisna rešitev v zadevi dvojezične topografije. Osnove za to rešitev je pripravila konsenzna skupina.

Včasih slišim  kritične komentarje k tej rešitvi,  zato priporočam branje treh člankov na tej spletni strani: v kategorijah “Dokumenti” oziroma “Publikacije” so objavljeni 1. predavanje predsednika avstrijskega ustavnega sodišča dr. Holzingerja, ki obrazloži pravno logiko odločanja ustavnega sodišča v zadevi  člena 7 ADP.  2.  Razvoj avstrijskega manjšinskega varstva  izpod presea dr. Franca Sturma in 3. moj članek “Dialog kot evropski izziv”, v katerem med drugim tudi nakažem določene elemente nastanjanja  avstrijske državne pogodbe in še posebej člena 7 ADP.[:SL]Res je trajalo nekaj časa, a zdaj je prenovljena spletna stran zagledala luč sveta. Na svet ji je pomagal  Gusti Malle ml.

V zadnjih mesecih se je marsikaj dogajalo. Končno se je uredilo vprašanje sistemske rešitve Slovenske glasbene šole. Politična integracija se uveljavlja, kajti brez A. Blatnik znotraj SP in Zalke Kuhling znotraj Zelenih bi do te rešitve v teh težkih finančnih časih dežele najbrž ne prišlo.

Tudi politično vzdušje v deželi je pozitivno, kljub temu da določene sile še vedno gradijo na »etnizaciji politike«. K pozitivnemu vzdušju je zelo veliko prispevala Maja Haderlap s svojim romanom Angel pozabe  in zdaj še z uprizoritvijo na dunajskem odru, ter politika dialoga, ki je prav tako prispevala k spremembi vzdušja in pripeljala do tega, da je nekdanji glavni hujskač proti pravicam koroških Slovencev, koroški hajmatdinst, spremenil svojo politiko in se danes oglaša z bolj umirjeno in bolj konstruktivno retoriko. Seveda pa je k spremembi vzdušja zelo veliko prispevala kompromisna rešitev v zvezi z dvojezično topografijo, za katero je podlage pripravila konsenzna skupina.

Ker včasih poslušam  kritične komentarje o tej rešitvi, priporočam branje treh člankov na naši spletni strani: v kategorijah Dokumenti oziroma Publikacije so objavljeni: 1) predavanje predsednika avstrijskega ustavnega sodišča, dr. Holzingerja, ki razlaga  pravno logiko odločanja ustavnega sodišča v zadevi  člena 7 ADP;  2) članek  Razvoj avstrijskega manjšinskega varstva izpod peresa dr. Franca Sturma; in 3) moj članek z naslovom Dialog kot evropski izziv, v katerem med drugim nakažem tudi določene elemente nastanjanja avstrijske državne pogodbe in še posebej člena 7.

[:]