Vigredni koncert SPD Gorjanci 🗓

20. 4. 2024 / 19.00 – Ljudska šola Kotmara vas

Nastopajo pevske skupine Gorjanci · Es wirken mit die Gorjanci-Gesangsgruppen:

Mešani zbor · Ženski zbor · Moški zbor
Gemischter Chor ·Frauenchor · Männerchor
Gostje iz Železne Kaple / Gäste aus Eisenkappel
Tamburaški ansambel TAMIKA / Tamburizzaensemble TAMIKA

Prireditve