Rastje, ki pripoveduje zgodbe 🗓

22. 4. 2024 / 19.00 – Kulturni dom Pliberk

Literarno ustvarjanje na avstrijskem Koroskem v zadnjih desetih letih

nastopajo: clanice in clani KUD Visoko & MoPZ Foltej Hartman

Na prireditvi, ki bo potekala na predvecer mednarodnega dneva knjige, bodo clani recitatorske skupine – Marika Bakovnik, Marusa Felkar, Dragomila Sesko, Jelka Stefanec, Sonja Zupancic in Janez Zaler – predstavili ustvarjanje slovenskih pesnikov in pisateljev na avstrijskem Koroskem v zadnjih desetih letih. Literarna besedila, ki jih bodo interpretirali recitatorji, so izsla v reviji »Rastje«, ki jo od leta 2007 enkrat v letu izdaja Drustvo slovenskih pisateljev v Avstriji.

Vezno besedilo, ki ga je sestavila Danijela Bakovnik, bo brala radijska napovedovalka Slavica Bucan. Na citrah bo pesmi in besedila dopolnjevala Barbara Osterman.

Prireditev bo zaokrozil MoPZ Foltei Hartman iz Pliberka, ki ga vodi Spela Mastek Mori.

Prireditve