Odprtje razstave: Was heißt es in den Wald zu gehen? Kaj se pravi iti v gozd? 🗓

21. 3. 2024 / 19.00 – Cerkev Šentpeter (Šentjakob v Rožu)

Was heißt es in den Wald zu gehen?

Eine simpel klingende Frage. Allerdings könnten die Möglichkeiten einer Antwort nicht subjektiver und regional differenzierter sein. Heißt es für den einen Erholung; heißt es es für den andern Arbeit oder sogar Gefahr. In den Wald zu gehen ist eine Selbstverständlichkeit und ein Privileg zugleich.
Abgeleitet aus einer Textpassage aus Maja Haderlaps ’Engel des Vergessens’ versucht die Fragestellung, Romana Egartners künstlerisches Schaffen analytisch hervorzuheben.

Die Formen und Inspirationen entnimmt Egartner dem Mikrokosmos des Waldes. Flechten, Pilze etc. werden zur Versinnbildlichung des Lebendigen. In ihrer wuchernden Welt verflechten sich metaphorisch Querverbindungen zu soziokulturellen Überlegungen. Die Zartheit und Fragilität in Egartners Arbeiten ist eine Anspielung auf das Ephemere des Lebendigen selbst.
 

Kaj pomeni iti v gozd?

Preprosto vprašanje. Vendar možni odgovori na to ne bi mogli biti bolj subjektivni in regionalno različni. Za nekatere pomeni rekreacijo, za druge delo ali celo nevarnost. Hoja v gozd je nekaj samoumevnega a je hkrati privilegij.
Na vprašanje, vzeto iz knjige Maje Haderlap ’Angel pozabe’, Romana Egartner odgovarja s svojim umetniškim delom, ki ga skuša analitično še posebej poudariti.

Egartnerjeva svoje oblike in navdih črpa iz mikrokozmosa gozda. Lišaji, gobe itd. simbolizirajo življenje. V njihovem razraščajočem se svetu se prepletajo metaforične navzkrižne povezave z družbenokulturnimi razmišljanji. Nežnost in krhkost Egartnerjevih del je aluzija na minljivost življenja samega.

Arhiv