Finisaža razstave “Z gozdom preraščeno” 🗓

29. 2. 2024 / 19.00 – iKult Celovec

Z gozdom preraščeno…

Fotografska in literarna razstava
o koncentracijskem taborišču
na Ljubelju

Finisaža v iKULTu:
Četrtek, 29. FEB 
2024, 19:00

Sodelujejo:
Jana Babšek | Muzej Tržič
Elena Messner | delavnicaMUZEJ
Peter Pirker | kärnten.museum
Mitja Rovšek | Slovenska prosvetna zveza 
Angela Wieser | moderacija

Julia Jost bo brala odlomke iz svojega novega romana
Jurij Rausch bo pel in citiral iz knjige Janka Tišlerja & Jožeta Rovška

Kratek dokumentarni film o kacetu na Ljubelju (jug) in o procesih po vojni

Finisaža je sad kooperacije:
kärnten.museum
Robert-Musil-Institut für Literaturforschung / Kärntner Literaturarchiv
Slovenska prosvetna zveza
Podpira jo Krščanska kulturna zveza

iKULT, interkulturni prireditveni center Slovenske prosvetne zveze, je doma na istem naslovu kot delavnicaMUZEJ: Celovec, Südbahngürtel 24.

Arhiv