OMNIBUS (odprtje razstave) 🗓

2. 12. 2023 / 17.00 – Forum Zarja Železna Kapla

Prodajna razstava z naslovom Omnibus Maribor/Marburg—Bad Eisenkappel/ Železna Kapla nudi vpogled v štiri popolnoma različne avtorske poetike, štirih mariborskih ustvarjalcev, ki delujejo vsak na svojem umet ni škem področju. S svojimi deli se bodo predstavili: 

Borut Popenko – slikar, Mira Strnad – oblikovalka in kostumografinja, Polona Poklukar – oblikovalka unikatov, Bilbi – glasbenica. 

Beseda omnibus ne označuje le prevoznega sredstva, temveč tudi skupek razno vrstnih stvari. Pričujoča razstava tako predoča preplet raznorodnih sodobnih ustvarjalnih praks, kjer vsaka na svojstven način izrisuje osebno interpretacijo duha časa in bivanjskega prostora ter se v povezovanju z drugačnimi izraznimi govoricami izkazuje kot gradnik skupne doživljajske celote, ki popelje obiskovalca na zanimivo popotovanje skozi raz lične avtorske vizualne in zvočne pokrajine.

Die Verkaufsausstellung Omnibus Maribor/ Marburg—Bad Eisenkappel/ Železna Kapla bietet einen Einblick in vier völlig unterschiedliche Poesien von vier Künstler:innen aus Maribor, die jeweils in ihrem eigenen künstlerischen Bereich arbeiten: 

Borut Popenko – Maler, 

Mira Strnad – Designerin und Kostümbildnerin, 

Polona Poklukar – Designerin von Unikaten, 

Bilbi – Musikerin. 

Die Bezeichnung Omnibus steht nicht nur für ein Transportmittel, sondern auch für eine Sammlung verschiedener Dinge. Die vorliegende Ausstellung stellt somit eine Verflechtung verschiedener zeit genössischer kreativer Praktiken dar, von denen jede auf ihre Weise eine persönliche Interpretation des Zeit geistes und des Lebensraumes hervorbringt und sich in Verbindung mit verschiedenen Aus drucks sprachen als Baustein eines gemeinsamen Erlebnisganzen erweist, das den Besucher auf eine faszinierende Reise durch verschiedene visuelle und 

Arhiv