Odprtje knjižnice v Železni Kapli 🗓

21. 11. 2023 / 10.00 – Hiša kulture – Farni dom Železna Kapla

gostuje Grajsko lutkovno gledališče Sevnica / Gastspiel des Puppentheaters aus Sevnica (SLO).
Po predstavi bo vodja Slovenske študijske knjižnice Dragana Laketić predstavila novo knjižnico, vabljeni pa ste tudi na prigrizek in pijačo.

V 115-letni zgodovini SPD Zarja je knjižnica vedno imela pomembno vlogo. Med drugo svetovno vojno je bilo njeno delovanje prepovedano, del knjig je bil tudi požgan. Nekaj knjig so člani društva pred uničenjem in ognjem rešili tako, da so jih skrivali doma na podstrešju ali pod deskami.
V zadnjih desetletjih so bili prostori s knjigami v Železni Kapli žal javnosti teže dostopni, z odprtjem Hiše kulture pa je v njej svoj prostor dobila tudi knjižnica. Večina knjig, ki so namenjene vsem starostnim skupinam, je slovenskih oz. dvojezičnih.

In der 115-jährigen Geschichte des SPD Zarja hat die Bücherei immer eine wichtige Rolle gespielt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie verboten und etliche Bücher wurden verbrannt. Einige der Bücher wurden von den Mitgliedern des Vereins vor der Zerstörung und dem Feuer gerettet, indem sie sie in ihren Häusern auf dem Dachboden oder unter den Dielen versteckten.
In den letzten Jahrzehnten waren die slowenischen Bücher für die Öffentlichkeit leider immer weniger zugänglich, aber mit der Eröffnung des Hauses der Kultur hat auch die Bücherei einen neuen Platz bekommen. Die meisten der Bücher, die sich an alle Altersgruppen richten, sind slowenisch oder zweisprachig.

Arhiv