Nekaj je v zraku 🗓

26. 10. 2023 / 19.30 – Kulturni dom Pliberk

Vladimir Bartol, Simona Hamer Nekaj v zraku (Al Araf)
SSG Trst režija: Anđelka Nikolić igrajo: Primož Forte, Nikla Petruška Panizon, Jernej Čampelj, Sara Gorše, Igor Zobin

Družba, ki temelji na moči kapitala, nevroza pred izgubo socialnega statusa, zloraba hierarhičnih odnosov na delov-

nem mestu in prekariat so teme uprizoritve Nekaj v zraku (Al Araf), nastale po priredbi novele Zadnje gibalo, zadnjega poglavja zbirke Al Araf (1935) Vladimirja Bartola. Avtor v širokem slogovnem in vsebinskem razponu obravnava vprašanja človeka, živečega v negotovem času med svetovnima vojnama, a teme zvenijo aktualne. Novela govori o ljubezenskem štirikotniku med podjetnikom, njegovo ženo, tajnico in poslovnim svetovalcem. Osnovne vrednote, kot je ljubezen, so podrejene skrivnostnemu mehanizmu, ki usmerja protagoniste, kot da bi šlo za lutke z navidezno suverenostjo. Anton in Ilonka Jedliček, Leopold Stieglitz in Vera živijo v strahu pred izgubo določenega statusa, ki ga potrjuje prepoznavna vloga v poslovnih ali partnerskih odnosih. Obravnavanje navidezno banalnih afer je le fasada namena avtorja, ki v resnici razmišlja o višjih silah in močeh, ki vodijo dejanja in življenja ljudi.

Ob 120. obletnici rojstva Vladimirja Bartola (1903–1967) je SSG Trst z uprizoritvijo »Nekaj v zraku (Al Araf)« počastilo tržaškega pisatelja mednarodnega slovesa in njegov odnos do gledališča rodnega mesta, kamor je zahajal tudi kot publicist. Avtorica priredbe Simona Hamer je dramaturginja in dramatičarka, dobitnica Grumove nagrade, ki v tržaškem gledališču sodeluje drugič, prvič pa v njem režira Beograjčanka Anđelka Nikolić, ki je za svoje režije prejela tudi številne nagrade, mdr. Sterijevo nagrado.

Arhiv