Kulturni teden / Kulturwoche 2023 🗓

13.-17. 6. 2023 – Škofiče/Schiefling am Wörthersee

Deželni glavar dr. Peter Kaiser

Cenjene ljubiteljice in ljubitelji kulture in obiskovalke ter obiskovalci Kulturnega tedna 2023!

Letošnji Kulturni teden v Škofičah je povsem posvečen jeziku v vseh njegovih oblikah – jeziku kot pesniškemu in dramatskemu mediju, kot sredstvu sporazumevanja in refleksije, spoznavanja sveta in samega sebe. Jezik lahko deluje uničujoče in kruto kot nam je zgodovina velikokrat dokazala. Lahko pa je tudi ozdravljajoč in spravljiv, gradi mostove, ustvarja razumevanje in empatijo, kjer so poprej vladali nezaupanje in predsodki.

Prireditelji Kulturnega tedna se slej ko prej čutijo zavezani razsvetljevalnemu in povezovalnemu delu, dokaz za to najdemo ob pogledu v aktualno programsko brošuro: »Besede na poti – Wörter am Weg/ Besede na poti – Wörter im Weg« je na primer naslov gledališke igre v slovenskem in nemškem jeziku. Da se naslov lahko bere na dva načina, s fino ironijo namiguje na dejstvo, da mora biti prostor za družbenokritične interpretacije in ga je treba ohraniti v smislu živahnega diskurza.

Prepričan sem, da bo ta prireditev k temu prispevala svoj delež in se zahvaljujem vsem, ki so ta prireditveni niz, ki naj spodbuja dialog, v vseh teh letih kot sopotnice in sopotniki organizacijsko podpirali in spremljali ter sodelovali. S svojo prizadevnostjo so prispevali bistveno k temu, da se živa dvo- in večjezičnost ter kulturna raznolikost v deželi bolj kot kdaj poprej dojema kot priložnost za prihodnost.

vir: brošura Dežele Koroške 2023

from to
Arhiv