Brodi 1 – Kraj in njegov spomin 🗓

12. 5. 2023 / 19.00 – k&k center Šentjanž

Predstavitev knjige / Buchpräsentation

Brodi 1, Das Gedächtnis des Ortes · Kraj in njegov spomin

Ein österreichisches Haus [er-]klärt seine Geschichte

O življenju in spominjanju v hiši Brodi 1

Petra Kohlenprath und Renate Rogi-Kohlenprath

Predavanje, branje in pogovor z avtoricama

V knjigi iz leta 2022 avtorici dokumentirata format INTERFERENZEN, ki ga od leta 2015 naprej urejujeta. To je niz razstav, predavanj in diskusij o novejši zgodovini. Izhodišče za vse to so družinske razmere v hiši Brodi 1, ki so jo od leta 1896 naprej zgradili prastarši obeh avtoric. S pričevanji več generacij, družinskimi dokumenti, razglednicami in fotografijami iz let 1900 do 1980 opisujeta avtorici v publikaciji raznolikost dogodkov in svojo osebno vključitev v le-te. Na podlagi življenjskih poti prednikov prikazujeta nekaj nadrejenih tematik kot so to vloga žensk, migracija, upor, izobraževanje, holokavst in spominska kultura.

Dr. Renate Rogi, roj. 1966, je študirala na tehnični univerzi v Gradcu kemijo, DI Petra Kohlenprath, roj.1972, pa arhitekturo. Obe sta doraščali v Borovljah in danes živita v Gradcu. Njuni spomini in navezanost na očetovo rojstno hišo, v kateri od leta 1980 naprej ne stanujejo več, so zelo različni. Prav do danes starši vzdržujejo hišo Brodi 1. »Kaj bo v bodočnosti z rojstno hišo najinega očeta v Brodeh? Kaj pomeni ta dediščina za naju?«Razmišljanja o teh vprašanjih sta sestri vedno spet privedla do zaključka, da nočeta prevzeti vsega, predvsem ne duhovne dediščine. »Pa kako naj to »odstraniva«? Ali pa je možno to preoblikovati?« S formatom INTERFERENZEN sta našli odgovor.

Publikacija »Brodi 1, Das Gedächtnis des Ortes · Kraj in njegov spomin« je nastala v

okviru istoimenskega projekta za deželno razstavo CARINTHIja2020 na Koroškem, v hiši Brodi 1 so predstavili celoten projekt.

Arhiv