razstava: Kajuh – pesnik, partizan 🗓

20. 4. 2023 / 19.00 – k&k center Šentjanž

Ob stoletnici rojstva pesnika Karla Destovnika – Kajuha (13. 12. 1922–22. 2. 1944) sta scenarist Marijan Pušavec in stripar Zoran Smiljanić po knjigi Vlada Vrbiča Prestreljene sanje ustvarila strip Kajuh, pesnik partizan. Čeprav je Kajuh v svojem kratkem življenju napisal le dobrih stopetdeset pesmi, so nekatere med njimi v slovenskem pesništvu pustile neizbrisen pečat. Iz njegove poezije kljub mračnim časom, v katerih je nastajala, veje neomajna vera v svetlejšo prihodnost za vse ljudi. Verjel je, da je boj za nacionalno osvoboditev mogoč samo kot boj za nov svet. Kot 21-letni partizan je padel v bližini svojega domačega kraja. 

Zum hundertsten Geburtstag des Dichters Karel Destovnik – Kajuh (13. 12. 1922–22. 2. 1944) schufen der Autor Marijan Pušavec und der Zeichner Zoran Smiljanić basierend auf Vlado Vrbičs Buch Prestreljene sanje (Zerschossene Träume) den Comic Kajuh, pesnik partizan. Obwohl Kajuh in seinem kurzen Leben nur gut 150 Gedichte schrieb, hinterließen einige davon unauslöschliche Spuren in der slowenischen Lyrik. Aus seiner Poesie dringt trotz der dunklen Zeiten, in denen sie entstand, der beharrliche Glaube an eine bessere Zukunft für alle Menschen. Kajuh glaubte, dass ein nationaler Befreiungskampf nur als Kampf für eine neue Welt möglich ist. Er fiel als 21-jähriger Partisan in der Nähe seines Heimatortes. 

Scenarij / Skript: Marijan Pušavec po knjigi Vlada Vrbiča / basierend auf dem Buch Prestreljene sanje von Vlado Vrbič
Risba / Zeichnungen: Zoran Smiljanić
Založnika / Herausgeber: Knjižnica Velenje & Založba Buča
Zbirka / Sammlung: Kajuh 100
Povzetki / Zusammenfassungen: Irena Destovnik 
Prevod povzetkov v nemščino / Übersetzungen ins Deutsche: Julija Schellander-Obid 
Oblikovanje panojev / Grafische Gestaltung der Ausstellungstafeln: Ana Destovnik 
Tisk / Druck: Sitotisk Beguš, Ljubljana

Arhiv