Večer, ki je bil posvečen pesniku K. D. Kajuhu

V Pliberku je večer, dne 25. februarja bil poklonjen 100. obletnici rojstva Karla Destovnika – Kajuha.

Prireditelji: Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD), Slovenska prosvetna zveza, Zveza koroških partizanov ter Kulturni dom Pliberk.

Pesnik Karel Destovnik – Kajuh se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju. Za socialne krivice občutljivi mladenič je svoje prve pesmi posvetil brezpravnim delavcem, ki so v njegovem rojstnem kraju živeli v težkih življenjskih razmerah. Med drugo svetovno vojno je s svojo poezijo na partizanskih mitingih spodbujal Slovence v njihovem boju za osvoboditev izpod nacizma in jih navdihoval v boju za lepšo prihodnost. Iz njegove poezije, ki je pomemben dokument časa, izhaja vera v to, da je boj za nacionalno osvoboditev mogoč samo kot boj za nov svet. Tudi v svoji nežni ljubezenski poeziji je čustva do dekleta prepletal z vero v lepšo prihodnost za vse. Prav zato je njegova poezija brezčasna in ni le odraz časa, v katerem je nastala. Komaj dvaindvajsetleten je 22. februarja 1944 v Šentvidu pri Zavodnju padel pod streli izdajateljskega rojaka. 

Leta 2022 je minulo 100 let Kajuhovega rojstva. Kljub pobudam občine Šoštanj, njegovega rojstnega kraja, ter Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, da bi bilo Kajuhovo leto na državnem nivoju, tedanja oblast za to ni imela posluha. Nekako jim ni šlo v razumevanje njegovo poveličevanje partizanskega boja za boljši jutri. 

Novo izvoljena vlada Republike Slovenije pa je le proglasila leto 2023 za Kajuhovo leto.

Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji se je želela pokloniti spominu na mladega umetnika. Krstna uprizoritev današnjega dogodka je bila v septembru 2022 v Bazovici.